Cookies op BeteoR.nl

Beteor.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de website gebruikt. Zo kunnen wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kun je vinden op de websites van de betreffende browsers.

Let op: Wanneer je cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voor komen dat bepaalde diensten of elementen van deze website niet of niet optimaal functioneren.

Heb je een vraag over cookies? Stuur een e-mail naar office@beteor.nl.