Netwerk startende bestuurders in het onderwijs

Ben je in het afgelopen jaar gestart of ga je binnenkort beginnen als bestuurder in het onderwijs?

Heb je behoefte aan contact met een groep professionals die tegen dezelfde uitdagingen aanloopt en met inhoudelijk vergelijkbare dilemma’s zit?
Beteor opleidingen anders leren

Ben je op zoek naar een groep constructief kritische én helpende sparringpartners?

Beteor start en begeleidt een netwerk van recent aangestelde of binnenkort startende bestuurders in het onderwijsveld. Bestuurder zijn is een prachtige en uitdagende maar tevens veeleisende, complexe opdracht. Jouw functioneren ligt elke dag onder een vergrootglas en jouw beslissingen hebben grote impact op de onderwijsinstelling.

Thema´s en vraagstukken

Actuele thema’s op het werkgebied, landelijke ontwikkelingen (zoals de inzet van NPO-gelden) en regelgeving komen in het netwerk aan de orde. Voorbeelden uit het brede pallet aan thema’s die langs kunnen komen:
 • Welke belangrijke ontwikkelingen staan er in de sector op stapel?
 • Waar gaat het eigenlijk om bij het effectief besturen van een onderwijsinstelling?
 • Waarden gedreven leiderschap: hoe doe je dat als bestuurder? Hoe bouw je een effectieve relatie op met je RvT?
 • Hoe zorg je voor inspiratie?
 • Tot hoever reikt jouw bemoeienis met het primair proces? Waarop bestuur jij?
 • Hoe ga je op een verantwoorde manier om met de wensen en belangen van diverse partijen?
 • Wat is jouw besturingsfilosofie?
 • Boardroomdynamiek: wat is het, welke ervaring heb je, hoe ga jij er mee om?
Naast bovenstaande vragen komen ook de meer voor de hand liggende thema’s als strategisch personeelsbeleid, krimp, huisvesting, risicomanagement, ICT en onderwijsinnovatie.

Uniek netwerk

Uniek aan dit netwerk is de variëteit, continuïteit en ruimte voor eigen inbreng. Het is geen eenmalige bijeenkomst, maar een doorlopend netwerk. De veelkleurigheid in achtergrond van deelnemers en schooltypen en de daarmee samenhangende gevarieerde thematiek versterken het leren van en met elkaar.

Opzet en rol van de begeleider

Het programma van de netwerkbijeenkomsten is een co-creatie op maat. Adviseur en begeleider van het netwerk Bart Visser, zelf een ervaren onderwijsbestuurder (voorzitter college van bestuur) komt samen met de deelnemers met suggesties voor onderwerpen, ontwikkelingen, thema’s, workshops en interessante sprekers. Bart neemt de organisatie en voorbereiding op zich. Hij daagt de deelnemers uit in hun persoonlijke leren, steunt en confronteert en zoekt de naaste zone van ontwikkeling.

Werkvormen

In goed overleg met de groep wordt het programma vorm gegeven. Je kunt hierbij denken aan:
 • Plenaire sessies.
 • Presentatie van inhoudelijk expert of interessante spreker op inhoudelijk thema.
 • Schoolbezoek of werkbezoek aan instelling.
 • Simulatie met de groep (bijv. conflict met RvT).
 • Intervisie.
 • Assignment doen of pilot uitvoeren in eigen organisatie, plus feedback.
 • ‘Vlieg op de muur’ zijn voor elkaar met reflectie.
 • Coaching en bespreken persoonlijke dilemma’s en leervragen.
 • Eén op één gesprekken (tijdens wandeling of andere werkvorm).
 • Rollenspel met acteur (persoonlijk leiderschap, interventies).
 • Buitenactiviteiten met opdracht en reflectie.
 • Eigen inbreng van de deelnemers, inspiratiesessie.
 • Uitwisseling en sparren met andere netwerken van Beteor.
 • Digitaal platform om nuttige zaken te delen (onderdeel van Beteor-community).
 • App-groep om tussentijds te schakelen.
 • Out-of-comfort- experimenten (bijv. netwerken, omgaan met de pers en politiek handelen).
 • Waar sta ik & wie ben ik als bestuurder? Over o.a. jouw waarden, integriteit, vertrouwen, authentiek handelen, rolzuiverheid.

Praktische informatie

Het netwerk Startende bestuurders komt vier keer per schooljaar bijeen in een 24- uurs bijeenkomst. De aanvangstijd van elke bijeenkomst is 14.00u en de afsluiting is met de lunch de volgende dag.
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten:
 • Startersbijeenkomst: 29 oktober 2021
 • Bijeenkomst 1: 18-19 november 2021
 • Bijeenkomst 2: 20-21 januari 2022
 • Bijeenkomst 3: 24-25 maart 2022
 • Bijeenkomst 4: 19-20 mei 2022


Hotel Hoog Holten
Forthaarsweg 7
7451JS Holten

Daarnaast afhankelijk van het inhoudelijke programma kan een 24-uursbijeenkomst ook op een andere locatie zijn.
Deelname aan het netwerk betekent aanwezigheid bij elke bijeenkomst. Bij een netwerkgrootte van minimaal 10 deelnemers bedragen de kosten € 700,- (excl. BTW; exclusief locatie-, verblijf- en hotelkosten) per bijeenkomst. Eventuele kosten voor externe sprekers of andere extra zaken worden apart verrekend.

Aansluiten bij het netwerk startende bestuurders