Inschrijfformulier netwerk startende bestuurders in het onderwijs

Ben je een startende bestuurder in het onderwijs en loop je er net als veel collega bestuurders tegenaan dat er niet altijd een sparringpartner beschikbaar is?

 Schrijf je in voor het netwerk via het formulier hieronder.

Voorwaarden deelname netwerk startende bestuurders

  1. Inschrijving geschiedt door middel van dit online inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te versturen.
  2. Kosten voor dit netwerk bedragen per bijeenkomst € 700,- incl. locatiekosten, excl. btw. Eventuele kosten voor externe sprekers worden apart verrekend.
  3. Bij afmelding worden de kosten volledig in rekening gebracht. Dit om te voorkomen dat afmelding leidt tot hogere kosten voor de aanwezige deelnemers.
  4. Mocht je door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen, laat dit dan zo spoedig als mogelijk weten door een e-mail te sturen naar office@beteor.nl.
  5. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht (zoals bedoeld in Artikel 17 van onze Algemene Voorwaarden) behouden de organisatoren zich het recht voor het programma te annuleren of het programma op een ander tijdstip te laten plaatsvinden. Het eventueel betaalde geld wordt dan volledig gerestitueerd.
  6. Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Let op: heb je binnen een week na het versturen van jouw inschrijfformulier nog geen bevestiging van ons ontvangen? Mail dan naar office@beteor.nl of bel naar (0)40 24 64 900.