Conflicthantering op de werkvloer: hoe ga je daarmee om?

Conflicten op de werkvloer zijn heel normaal. Soms zijn de gevolgen van een conflict groot. Het is tijd om actie te ondernemen als de verhoudingen onderling verharden, het vertrouwen verdwijnt of als normale dialogen en een productieve samenwerking niet meer vanzelf ontstaan. Wanneer er een gebrek is aan vertrouwen en begrip om dit van ‘binnenuit’ op te lossen, is een neutrale blik van buiten de organisatie gecombineerd met professionele conflicthantering nodig. Hoe pak je dat aan?
Beteor Mark Haans

Maak van een negatief conflict een positief conflict

Mark Haans zoekt samen met u naar een passende adviseur, ook die keuze is van belang!

Waarom Beteor voor conflicthantering?

Beteor geeft bij conflicthantering erkenning aan de individuele standpunten en gaat op zoek naar de ‘common ground’ om het vertrouwen weer op te bouwen. Beteor neemt daarin geen blad voor de mond en zal zowel op teamniveau als individueel de spiegel voorhouden. Samen onderzoeken we de effecten van houding en gedrag. Dit is kenmerkend voor de werkwijze van Beteor:

Ook een neutrale blik nodig bij conflicthantering?