Innovaties managen

Hoe geef je leiding aan veranderingen? Hoe kun je innovatie managen? Regelmatig hoor je mensen zeggen: ‘Innoveren is een creatief proces en dat kun je niet managen’.

Er zit een belangrijke kern van waarheid in deze stelling, want de beste ideeën komen vaak naar voren als je niet bewust met het oplossen van je problemen bezig bent. Bijvoorbeeld, als je aan het sporten bent, als je toevallig met iemand in gesprek raakt, als je een congres bezoekt of als je een televisieprogramma bekijkt.

Innovatieprocessen zijn naar hun aard altijd ‘grillig’ en ‘onvoorspelbaar’. Zo kan het zijn dat jouw oplossing niet werkt, waardoor je opnieuw moet gaan nadenken over andere oplossingen. Daarnaast zit de omgeving waarin organisaties opereren vol dynamiek. Soms ben je met een bepaalde innovatie bezig wanneer blijkt dat een partij van buiten met iets nieuws komt, waardoor je opnieuw moet beginnen. Ook dat kun je niet beheersen. Het enige wat je dan kunt doen is er verstandig op reageren.

Het gaat om het ‘en-en’

Kortom; innovatie kan in de klassieke betekenis van het woord niet beheerst worden omdat het te grillig en onvoorspelbaar is. Maar dat betekent niet dat innovatie in het geheel niet gemanaged en bestuurd kan worden. Immers, innovatieprocessen vertonen een bepaalde structuur en die structuur biedt handvatten om die processen te managen en te besturen. In het managen en besturen van innovaties structureer je wat je kunt structureren en creëer je ruimte voor het onvoorspelbare. Het gaat dus om ‘en-en’: én ‘structureren’ én ‘ruimte voor het onvoorspelbare’.

Het gaat om de taal van het hart

Uit de praktijk blijkt dat het managen van innovatie alleen goed kan als je de veranderingen en innovaties kunt verbinden met je eigen waarden en motieven. Met andere woorden, je moet zelf durven aangeven waarom jij als bestuurder achter de veranderingen staat en waarom je kiest voor een bepaalde innovatie. Het gaat hier, om het het maar even poëtisch uit te drukken, om de taal van het hart.

Een veranderende rol voor de manager/bestuurder

De veranderende rol van de manager/bestuurder bij het implementeren van innovaties kunnen we karakteriseren met drie bewegingen:

  • Van controle en beheersing naar inspiratie en kaders:
    Medewerkers de ruimte geven om creatief te denken en om te gaan met het onvoorspelbare van het implementeren van innovaties.
  • Van hiërarchisch leiderschap naar team-based leiderschap:
    De verantwoordelijkheden voor de implementatie lager in de organisatie leggen. Namelijk in het team waarin alle disciplines aanwezig zijn die je nodig hebt om een implementatie te laten slagen.
  • Van consensus naar deep democracy:
    Bij het implementeren van innovaties moet je veel beslissingen nemen. Het ideaal is dat alle neuzen in dezelfde richting staan. In de praktijk beslist vaak de meerderheid en leggen anderen zich daar bij neer. De kern van ‘deep democracy’ is dat de ‘wijsheid van de minderheid’ ook gehonoreerd wordt waardoor iedereen zich van harte schaart achter de gemaakte afspraken en de implementatie soepel verloopt.

Meer weten

Hulp nodig bij het succesvol en efficiënt managen van innovaties in jouw organisatie?

Neem contact op

Interesse? Bel Maarten Verkerk
phone+31 (0) 40 24 64 900

Vanuit onze expertise op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulaire economie, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.