Medewerkers enthousiast maken voor innovaties

Hoe zorg je ervoor dat je mensen enthousiast worden en blijven om jouw organisatiedoelstellingen te realiseren? Anders gezegd: Hoe kun je de benodigde energie organiseren voor het implementeren?

Organisaties bestaan uit mensen. Mensen die elkaar continu beïnvloeden vanuit hun eigen overtuigingen, drijfveren en motieven. Bij het implementeren van innovaties is het van vitaal belang dat iedereen betrokken en gemotiveerd is om samen met jou te innoveren. Daarvoor moet je de benodigde energie voor het implementeren goed organiseren. Dat gaat om een verandering van denken en doen.

Dat betekent, samen ontdekken waarom je een innovatie moet implementeren, samen een beeld ontwikkelen hoe je als organisatie het beste kunt implementeren en samen gerichte activiteiten uitvoeren om de implementatie op een soepele wijze te laten verlopen.

Veranderen op drie niveaus

Bij een efficiënte implementatie van innovatie vinden er op drie niveaus van jouw organisatie veranderingen plaats:

  • Veranderen op individueel niveau.
  • Veranderen op groepsniveau.
  • Veranderen in de stijl van leidinggeven.

Bij de begeleiding van implementatie processen hebben onze adviseurs oog voor de dynamiek van de veranderingen op verschillende niveaus en de interactie daartussen.

Veranderen op individueel niveau

Intrinsieke motivatie, ofwel: motivatie van binnenuit, is van groot belang om mensen enthousiast te maken voor innovatie. De intrinsieke motivatie kun je verhogen door in te spelen op drie aangeboren basisbehoeften van de mens: competentie, sociale verbondenheid en autonomie. Competentie gaat over het vermogen van een medewerker om de gewenste resultaten voor de organisatie te kunnen behalen. Sociale verbondenheid heeft betrekking op de verbondenheid die je voelt met je collega’s en anderen waarmee je samenwerkt. Autonomie heeft betrekking op de universele drang om je eigen leven vorm te kunnen geven.

Veranderen op groepsniveau

Doelgerichte samenwerking om innovaties te implementeren moet ‘uit het hart’ komen (intrinsieke motivatie!). Als mensen op individueel niveau niet van harte met elkaar willen samenwerken dan zal de groep niet erg effectief zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat het omgekeerde ook geldt. Soms heb je een groep gemotiveerde mensen die als groep niet goed samenwerken. Hoe komt dat dan?

Je kunt op drie verschillende manieren kijken naar groepsprocessen: inhoud, procedures en processen:

  • Inhoud: de doelen die je met elkaar wilt bereiken en de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.
  • Procedures: de afspraken die je met elkaar maakt om effectief samen te werken.
  • Processen: de interactie tussen mensen en de kwaliteit van hun samenwerkingsproces staat centraal.

Groepsprocessen zijn altijd spannend. Als groepsprocessen niet goed lopen is de oplossing om iemand van buiten te vragen om de oorzaken op te sporen. Een derde kan gemakkelijker kijken naar wat er gebeurt, de observaties in discussie brengen en zo belemmerende factoren wegnemen.

Veranderen in de stijl van leidinggeven

Veranderen in de stijl van leidinggeven is onderdeel van het managen van innovaties. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina: innovaties managen.

Meer weten

Hulp nodig bij het enthousiast maken van jouw medewerkers voor innovaties?

Neem contact op
Interesse? Bel Henk van der Tas
phone+31 (0) 40 24 64 900

Vanuit onze expertise op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulaire economie, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.