Een praktijkvoorbeeld

Actieonderzoek in een productieorganisatie

Meer autonomie en regelruimte voor de operators

Teveel afgekeurde producten en kwaliteitsproblemen in het productieproces brengen een productieorganisatie ertoe om te gaan werken met productiecellen. Operators krijgen en kunnen zo meer verantwoordelijkheid nemen voor het sturen en verbeteren van hun productieproces. Kernwoorden in het veranderproces zijn meer autonomie en regelruimte voor de operators. Dit soort veranderprocessen heeft direct impact op het handelen van leidinggevenden en hulp en stafdiensten.

Kritische succesfactoren in dit veranderproces

De mate waarin de operators daadwerkelijk ervaren of ze meer autonomie en regelruimte hebben gekregen wordt door de leiding gezien als één van de kritische succesfactoren in dit veranderproces. Door Beteor uitgevoerd actieonderzoek maakt meetbaar in welke mate operators autonomie en regelruimte ervaren.

Resultaat

De resultaten van het actieonderzoek in deze casus helpen om samen met de operators te bepalen welke interventies nodig zijn om belemmeringen in autonomie en regelruimte weg te nemen. Door korte herhaalde metingen in het veranderproces volgt de leiding of de interventies leiden tot meer regelruimte en natuurlijk ook tot een beter beheerst productieproces waarin geen producten meer worden afgekeurd.

Meer weten

Wil je meer weten over actieonderzoek als middel om grip te krijgen op de kwalitatieve aspecten en doelen van je voorgenomen veranderproces? Wij leren je medewerkers hoe ze zelfstandig of onder supervisie actieonderzoek kunnen uitvoeren om de veranderprocessen in je organisatie te monitoren en bij te sturen.

Neem contact op

Interesse? Bel Henk van der Tas
phone+31 (0) 40 24 64 900

Vanuit onze expertise op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulaire economie, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.