Evelien Wierts

Associé

Mijn naam is Evelien Wierts en ik ben mijn hele werkzame leven verbonden aan de onderwijssector in de rol van docent, opleider en adviseur / procesbegeleider. Niet vreemd als je een passie hebt voor leren en ontwikkelen.

In mijn optiek is de school niet alleen een plek waar leerlingen leren. School is ook een plek waar onderwijsprofessionals vanuit betrokkenheid, passie en talenten samen het onderwijs elke dag weer beter en leuker maken. Vanuit verschillende rollen en expertise gebieden draag ik bij aan de school als rijke leeromgeving voor alle betrokkenen. Een omgeving waar een ieder tot zijn recht kan komen en waar de som der delen meer is dan het geheel.

Vraagstukken die een leer-en veranderproces vragen in lijn met de schoolontwikkeling en de professionele cultuur spreken tot mijn verbeelding. Ik heb daarbij goed oog voor de belangen van het individu versus de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Ik typeer mezelf als een nieuwsgierig, enthousiast en creatief persoon die graag met mensen samenwerkt om resultaten te boeken. Resultaten die bijdragen aan betere verbindingen binnen de context en aan de talentontwikkeling en de professionele groei van alle betrokkenen. In gesprek met de opdrachtgever en de betrokkenen luister ik actief en bied perspectief waarbij ik buig op mijn onderwijskundige, opleidingskundige en veranderkundige expertise.

Expertisegebieden

  • Teacher leadership & docentprofessionalisering
  • Lerende cultuur en gedeeld leiderschap
  • Onderwijs anders organiseren
  • HRD vraagstukken zoals academievorming, leerloopbanen, visie op professionaliteit en leren van professionals, selectie & assessment

Neem contact met mij op

evelien.wierts@beteor.nl +31 (0) 40 24 64 900