Hans van Poppel

Adviseur & onderzoeker Hans 03

Omschrijving

Ik ben een adviseur – beleidsmedewerker – kwartiermaker met een onderzoekersachtergrond en een brede interesse in het functioneren van mensen in organisaties. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in de onderwijssector.

Wat mij motiveert en stimuleert is als ik achteraf hoor dat mijn hulp en adviezen de organisatie echt vooruit geholpen hebben. Ik ben het meest succesvol in een intensief samenwerkingsverband, waarin nauwkeurigheid en creativiteit gevraagd worden.

Tijdens een kwaliteitenspel kreeg ik van mijn collega’s de volgende kaarten toegeschoven: evenwichtig, bedachtzaam, zorgvuldig en toegewijd.

Ik heb opdrachten uitgevoerd voor klantorganisaties in met name het voortgezet onderwijs. Daarnaast heb ik klanten bediend in het (Semi-conductor-) Bedrijfsleven en in de Zorg. Mijn werkzaamheden zijn op te delen in evaluatie-onderzoek en beleidsondersteunend onderzoek. De analyse en evaluatie van uitgevoerd of uit te voeren beleid is mijn specialiteit. Zulke evaluaties vul ik aan met praktische handvatten om verbeteracties uit te voeren. Voorbeelden van veel voorkomende evaluatie-onderzoeken zijn Effectiviteitsonderzoek, Quick-scans, Imago-onderzoek, Tevredenheidsonderzoeken, Prognoses, Scenario-modellen en bewerking van open onderwijsdata.

“Niet het vraagstuk, maar de reden erachter is interessant.”

In een variant op beleidsondersteunend onderzoek was ik kwartiermaker voor een bestuurssecretaris in een groot onderwijsbestuur. Mijn doel was om enerzijds helder te krijgen op welke gebieden de inzet van de bestuurssecretaris de meeste steun zou genereren en anderzijds om de organisatie voor te bereiden op de komst van de bestuurssecretaris. De thema’s in beleidsondersteunend onderzoek hebben een sterke HR-component. Voorbeelden zijn Goed Werkgeverschap, Ondersteuning van innovaties in het onderwijs, Professionalisering van docenten en Governance.

Producten/diensten waar ik mee kan helpen:

  • Evaluatie-onderzoek: evaluatie van beleid (ex ante en ex post): Effectiviteitsonderzoek, Quick-scans, Imago-onderzoek, Tevredenheidsonderzoeken, Prognoses, Scenario-modellen en bewerking van open onderwijsdata.
  • Ondersteuning van beleid (praktijkgericht onderzoek): Ondersteuning bij onderwijsinnovatie op het niveau van sectordirectie en/of docentniveau, Docentcoaching on the job (werken en professionaliseren integreren).
  • Opdracht bij een klant-intern, waarbij intensief samengewerkt wordt rondom één van bovengenoemde thema’s.

Neem contact met mij op

hans.van.poppel@beteor.nl +31 (0) 40 24 64 900 Maastricht (Limburg) LinkedIn