Peter Overgaauw

Associé Peter Overgaauw

Omschrijving

Peter Overgaauw. Geboren Rotterdammer en getogen Amsterdammer. Ik kom uit een onderwijsgezin, waarvan twee van de vier kinderen weer in het onderwijs hebben gewerkt. Nu ben ik vader van vier volwassen, weldenkende en sociale dochters en zoons, waarvan er weer één in het onderwijs werkzaam is.

Na een lange en mooie loopbaan in het voortgezet onderwijs heb ik vanaf 2008  gekozen voor een andere wijze van bijdragen aan goed onderwijs. Vanuit mijn ervaring als leidinggevende wist ik dat ik mensen goed kan begeleiden in het verbeteren van hun effectiviteit in hun werk en daarmee in hun professionele ontwikkeling. Ik werk vanuit de wetenschap dat ieder mens uniek is en potentieel heeft. Dat potentieel helpen ontdekken, en mensen en daarmee organisaties in hun kracht zetten, dat is wat ik nastreef en wat ik ook bij BeteoR vind. Mijn motto:

“Maak complexe vraagstukken hanteerbaar”.

Ik ben coach en consultant. De overeenkomst tussen beide activiteiten is voor mij het hanteerbaar maken van complexe vraagstukken vanuit een onderzoekende houding en op inzicht gerichte vragen.

Als coach begeleid ik mensen in een zelfgestuurd leerproces bij het hanteerbaar maken van hun complexe organisatorische en persoonlijke vraagstukken.

Als consultant adviseer ik u graag op de volgende terreinen:

  • Efficiency- en professionaliseringsvraagstukken van directie, management en ondersteuning. Dat gaat om vragen als: zijn de verantwoordelijkheden transparant belegd en is de informatiebehoefte tussen management en ondersteuning voldoende op elkaar afgestemd? Doen we de juiste dingen en werken we op het niveau dat bij onze verantwoordelijkheid hoort?
  • Werving & selectie procedures en professionalisering van directie en management.

Als coach ondersteun ik ontwikkelingstrajecten op individueel en teamniveau.

Neem contact met mij op

peter.overgaauw@beteor.nl +31 (0) 40 24 64 900 LinkedIn