De nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur: reflecteer op jouw persoonlijk handelen als bestuurder

Bestuurders in het voortgezet onderwijs hebben op 6 juni tijdens hun Algemene Ledenvergadering ingestemd met de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur.

Collegiale bestuurlijke visitatie is voor bestuurders in het onderwijs die met collega’s willen reflecteren op het persoonlijk handelen als bestuurder in relatie tot de belangrijkste strategische thema’s van de bestuurlijke agenda. Om zo het eigen perspectief in de bestuurlijke rol te verdiepen en onder begeleiding van een ervaren externe voorzitter te leren om visitatietrajecten uit te voeren. Deze scholing biedt de mogelijkheid jouw eigen bestuurlijke rol te verdiepen en sluit daarmee aan bij de individuele scholingswens van bestuurders.

 

Hoe ziet het traject er uit?

Samen met andere bestuurders geven we de collegiale bestuurlijke visitatie vorm. De visitatie wordt uitgevoerd onder leiding van een onafhankelijk adviseur van Beteor. Collega bestuurders maken deel uit van het team dat, tijdens een visitatiedag, in jouw organisatie de visitatie uitvoert. Jijzelf zit in de visitatieteams van de andere organisaties, waarbij we het principe hanteren van niet-wederkerigheid.

 

Waarom Beteor?

Onze adviseurs, die als onafhankelijke voorzitter opereren, hebben een ruime ervaring met governance vraagstukken. Als bestuurder, vanuit de inspectie of als adviseur/sparringpartner voor bestuurders. Zij kennen de bestuurlijke agenda van de onderwijssector en hebben een goed zicht op de complexiteit waarin een bestuurder moet handelen.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over collegiale bestuurlijke visitatie? Neem direct contact op met Kees Hoefnagel via kees.hoefnagel@beteor.nl of Carla Grootjen via carla.grootjen@beteor.nl.

Deel dit bericht op