De benoemingsadviescommissie

Een belangrijk onderdeel van de volledige procedurebegeleiding in een werving- en selectietraject is het betrekken en begeleiden van de benoemingsadviescommissie (BAC).

Beteor kan een werving- en selectieprocedure uitvoeren tot en met de voorselectieronde, of de gehele procedure begeleiden tot en met de voordracht van benoembare kandidaten. Bij deze laatste en meest gangbare variant zal de adviseur de door de opdrachtgever te installeren benoemingsadviescommissie vanaf het begin informeren en betrekken bij de uitvoering.

De voordelen van volledige procedurebegeleiding:

1. Zorgvuldigheid en zorg voor de kandidaat:

De adviseur kent de kandidaat vanaf de start en verzorgt de begeleiding voor hem of haar tot aan het eind van de procedure.

2. Een objectief en onbeladen advies:

De adviseur draagt niets van de organisatie met zich mee. Dit geeft een goede basis voor objectief en onbeladen advies op de spannende selectiemomenten met de commissie.

3. Het houdt de commissie ‘bij de les’:

De adviseur bewaakt het proces van selecteren en adviseren op basis van het opgestelde profiel en de gescoorde kwaliteiten van de kandidaat.

Onze visie met betrekking tot rolzuiverheid van de opdrachtgever en de BAC in een procedure:

  • De BAC heeft de opdracht, gebaseerd op het opgestelde profiel, een uitspraak te doen over de mate van benoembaarheid van een kandidaat in de vacante functie.
  • De opdrachtgever zit bij de BAC (en niet in de BAC), participeert in de gesprekken en ontvangt na afloop van de gesprekken het samen met de begeleider opgestelde advies van de BAC. De opdrachtgever woont het tot stand komen van de adviezen bij.
  • Na de eerste gespreksronde adviseert de BAC per kandidaat afzonderlijk of die kandidaat door kan gaan naar de volgende ronde in de procedure. De opdrachtgever ontvangt het totale advies en beslist vervolgens welke kandidaat / kandidaten door gaan.
  • Na de tweede gespreksronde geeft de BAC, per kandidaat afzonderlijk, aan of de kandidaat benoembaar kan worden geacht in de vacante functie. De opdrachtgever ontvangt het advies en maakt dezelfde dag, of later een keuze en koppelt die beargumenteerd terug aan de BAC.

Lees meer over werving en selectie voor het onderwijs.

Komt er in jouw onderwijsorganisatie een vacature vrij voor een topfunctionaris?

Vraag een offerte aan voor werving en selectie

Vraag een offerte aan voor executive search

Interesse? Bel Jaap Engbers
phone+31 (0) 40 24 64 900
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.