Kennis en inspiratie

De BEREIKdiagnose

De BEREIKdiagnose is ontwikkeld voor besturen die de dieptewerking van hun eigen aanpak – bij wijze van zelfevaluatie – willen onderzoeken samen met mensen uit de organisatie.

Adviseur Rick Steur beschrijft in deze whitepaper: De BEREIKdiagnose als basis voor bestuurlijke zelfevaluaties (2017), de resultaten van tien onderzoeken in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op bijna 40 vestigingen met een onderlinge vergelijking (benchmark). Naast een algemeen beeld beschrijft hij interessante “rode draden” om over na te denken.

Download de resultaten

BEREIKdiagnose

How to broaden your perspective on leadership

The principles of The Alpine Leadership Program

The Alpine Leadership Program (ALP) helps leaders to search for answers to their personal learning questions. The ALP is based on several principles. In this whitepaper, dr. Emile Jeuken (2017), outlines the program and the evidence for the effectiveness of these principles. He does so from a scientific point of view.

Download het whitepaper

Alpine leadership program

Moraalridder of filosoof? De morele dimensie van leiderschap

Leiders kunnen de morele dimensie van hun leiderschap invullen door zich te positioneren als de moraalridder binnen hun organisatie. Robert Mentink (2017) neemt in dit artikel afstand van die invulling en pleit daarentegen voor de leider als filosoof, die regelmatig en systematisch met medewerkers onderzoekt of de organisatie nog deugt.

Download het artikel

Bemoei je ermee - Over vertrouwen in leiderschap

Bij leidinggeven vanuit vertrouwen gaat het niet om simpelweg 'loslaten' en dan wel zien wat er gebeurt. Blijf je ermee bemoeien, ga 'anders vasthouden' en zorg ervoor dat mensen jou vertrouwen.

Dit artikel, door Robert Mentink (2016), gaat over 'anders vasthouden', over 'je ermee bemoeien' als meer dan wenselijk alternatief voor loslaten. Hierbij is vertrouwen belangrijk: het vertrouwen dat mensen hebben en kunnen houden in hun leidinggevende.

Download het artikel

Leiderschap in een veranderend tijdperk

In dit artikel schetst Robert Mentink (2015) dat opgroeien en leven in onze kennissamenleving vraagt om ander onderwijs en ander leiderschap. Hij nodigt leidinggevenden uit om van hun sokkel af te komen en te gaan sturen op zelfsturing. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de verdere ontwikkeling van creativiteit en flexibiliteit bij leraren en bij leerlingen. Deze eigenschappen heeft de mens nodig om actief deel te kunnen  nemen aan onze maatschappij nu en in de toekomst.

Download het artikel

Het (on)bewuste leiderschapsverhaal

In dit artikel staat Robert Mentink (2014) stil bij twee grote uitdagingen voor leidinggevenden die willen werken vanuit Homans perspectief: hoe beïnvloed je onbewust gedrag en hoe voorkom je dat je terugvalt in oud leiderschapsgedrag? Een sleutel voor het beïnvloeden van onbewust gedrag vindt hij bij de kennis over de werking van ons onbewuste.

Download het artikel

De eerste 100 dagen van de schoolleider

In dit artikel geeft Robert Mentink (2012) vanuit zijn praktijkervaring als leidinggevende en opleider en coach van leidinggevenden een handreiking voor de eerste 100 dagen van de schoolleider in een nieuwe school. Het doel is de houdbaarheidsdatum van de leidinggevende op te rekken tot minimaal vijf jaren na die bewuste start.

Download het artikel