Gea Spaans

Associé

Tijdens mijn directeurschap aan de Pabo was en is het nog steeds mijn volle overtuiging dat daar mensen moeten werken die hun sporen hebben verdiend op onderwijsontwikkeling, onderwijsinhoud, leerprocessen, pedagogiek en een brede maatschappelijke betrokkenheid op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn met hun kennis en kunde op zoek het talent van (aspirant) leraren aan te wakkeren door ook te laten zien wat talent met hen heeft gedaan in hun loopbaan. De leraren die we opleiden zullen weer een hele generatie kinderen onderwijzen. En veel kinderen hebben maar 1 kans in het onderwijs. Die gun je deskundige en talentvolle mensen in en om de school/stichting.

“Loopbaanontwikkeling in het onderwijs gaat ook om het herkennen en erkennen van talent.”

De gedrevenheid en betrokkenheid om het beste onderwijs te bieden, is leidend in mijn werk op alle niveaus waar ik opereer. Zo ook bij werving en selectie Wat brengt organisaties en mensen in ontwikkeling, welke kwaliteiten zijn daarbij van belang, hoe worden resultaten behaald en wat zegt dat over (gedeeld) leiderschap?

Neem contact met mij op

gea.spaans@beteor.nl +31 (0) 40 24 64 900