Henk van der Esch

Associé

Ik werkte bijna 47 jaar in het voortgezet onderwijs, waarvan 42 als leidinggevende. De laatste 16 jaar was ik bestuursvoorzitter. Ik nam initiatief tot én was negen jaar bestuursvoorzitter van de stichting Achterhoek VO, die begin 2011 tot stand kwam om het Achterhoekse onderwijs klaar te maken voor een periode van aanzienlijke daling van het aantal leerlingen. Achterhoek VO werd hierin trendsettend, als gevolg waarvan ik nog altijd werkzaam ben voor de VO-raad in het project Regionale Samenwerking.

Ik ontwikkelde me als governance-denker onder meer door een opleiding Policy Governance® te volgen bij John en Miriam Carver. Daarnaast deed ik ervaring op met vele samenstellingen van raden van toezicht. Ik kwam tot het inzicht dat de relatie tussen toezicht en bestuur ook systemisch moet kloppen: de raad mag geen verwachtingen van zijn bestuur hebben, die hij zelf niet waarmaakt.

“Als ik iets geleerd heb, dan is het wel dat het nooit alleen maar om een zakelijke kwestie gaat. De relatie die ik met de ander heb, doet er altijd toe.”

Bij BeteoR zet ik me in om de governance van scholen menselijk én professioneel te laten zijn.

Neem contact met mij op

office@beteor.nl +31 (0) 40 24 64 900