Morris Oosterling

Associé

Ik geloof dat het onderwijs een essentiële rol heeft in de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen naar volwassenheid, naar hun positie in de samenleving. De kennis én waarden die kinderen nu meekrijgen bouwen de samenleving van morgen. Met mijn kennis en expertise op het gebied van bestuur en toezicht, leiderschap, werving en selectie en kwaliteitsborging wil ik daar graag aan bijdragen.

Scholen worstelen met belangrijke en complexe vraagstukken. Ik help scholen en de mensen daarbinnen om betere besluiten te nemen, zodat zij in staat zijn hun rol (meer dan) waar te maken. Hierbij gebruik ik wetenschappelijke kennis en methodes als hulpmiddel om vraagstukken te duiden, uiteen te rafelen en oplossingsrichtingen aan te reiken. Mijn kracht hierbij: een diepgaand begrip van de situatie, het samenbrengen van beelden en waarden, goede meetinstrumenten, en vooral vanuit betrokkenheid samen werken en leren.

“Ik wil elke dag blijven leren, om met deze kennis anderen te kunnen laten groeien!”

Ik ben opgegroeid in Raalte, Overijssel, waarna ik mijn weg naar de grote stad heb gevonden. In Groningen heb ik economie gestudeerd, maar heb mijn hart vervolgens verkocht aan het onderwijs. Als beleidsonderzoeker heb ik die sector bij de start van mijn loopbaan goed leren kennen. Toen ben ik in Brabant gaan werken en ook gaan wonen, eerst in Den Bosch en sinds enkele jaren samen met Vera in Drunen. Ik wandel hier graag in de bossen en ga er regelmatig hardlopen.

In mijn werkzame leven heb ik mijn kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van bestuur en toezicht, leiderschap, werving en selectie en kwaliteitsborging. Recent heb ik mijn promotie-onderzoek aan Tilburg University afgerond met mijn proefschrift ‘Op zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’. Ik heb leiding gegeven en heb verschillende toezichthoudende functies (gehad).

Neem contact met mij op

morris.oosterling@beteor.nl +31402464900