Beteor InterimSelector ondersteunt interimmers en opdrachtgevers

play_arrow12 februari 2021

De InterimSelector ondersteunt de selectie of persoonlijke ontwikkeling van interim-managers in het onderwijs. De InterimSelector doet onderbouwde voorspellingen over het toekomstig functioneren van een kandidaat in een interim-managementfunctie of geeft zicht op diens potentiële sterktes en zwaktes.
De basis voor de voorspelling zijn de resultaten van drie intellectuele capaciteitentests en een set van relevante competenties. Deze competenties behoren bij het basis competentieprofiel voor interim-managers. Dit profiel is mede geënt op onderzoek van Schaveling et al. (2010).

Nieuwsgierig: neem contact op met Jaap Engbers of Martijn Visser.

Zo wordt snel zichtbaar of iemand affiniteit heeft met competenties die bijdragen aan 6 belangrijke kwaliteiten van een interim manager. Het gaat hier om:

Evenwichtigheid en stabiliteit
Tijdens spanning en crisis stabiel blijven en rust uitstralen. Snel en gemakkelijk meebewegen wanneer zich onverwachte situaties voordoen, zonder de koers of het plan uit het oog te verliezen. Competenties die daar bij horen zijn:
• Stressbestendigheid
• Flexibiliteit

Contextualiseren en analysekracht
Snel een goed inzicht hebben in en over de organisatie waarin de interim zijn opdracht doet. De opdracht goed kunnen afbakenen en plaatsen in de context van organisatie.
• Probleemanalyse
• Cognitieve vaardigheden

Sociaal-machtsbekwaam handelen
Sterk gevoel hebben voor wat er in de organisatie speelt en kunnen omgaan met de machtsmiddelen die hij heeft in het sociale krachtenveld.
• Opbouwen en onderhouden van relaties
• Overtuigingskracht
• Organisatiesensitiviteit

Planmatig en doelgericht handelen
Heldere doelen en plannen kunnen opstellen, uitvoeren en communiceren. Transparant voor opdrachtgever en medewerkers. Effectief en efficiënte inzet van beperkte middelen.
• Sturen
• Besluitvaardigheid
• Plannen en organiseren

Verandering en verbetering realiseren
Het vermogen een veranderopdracht te realiseren ondersteunen.
• Strategische visie
• Innoveren
• Empoweren

De tests worden online afgenomen. De terugkoppeling en mondelinge toelichting van de rapportage geschied door een daartoe getrainde adviseur.

De interimSelecor: een snelle en onderbouwde methode om een dieper beeld te krijgen van de mogelijke sterktes en zwaktes van een interim manager. Een goede onderlegger van een intakeproces of selectiegesprek.

NIEUW: de Beteor ToezichtSelector! Op basis van dezelfde techniek en testen de meest relevante competenties voor toezichthouders in kaart!

Nieuwsgierig: neem contact op met Jaap Engbers of Martijn Visser.