Hoe vind je als school of onderwijsorganisatie de juiste invulling voor de extra gelden voor werkdrukverlaging in primair onderwijs?

play_arrow28 juni 2018 play_arrowOnderwijs, Selectie en ontwikkeling

Het primair onderwijs heeft het afgelopen jaar stevig actie gevoerd voor twee belangrijke problemen: de salarisachterstand en de werkdruk. Dat heeft in het onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs voorlopig geresulteerd in 270 miljoen euro.

Door de extra gelden voor werkdrukverlaging komt er bij scholen hiermee in één keer budget vrij. Scholen kunnen dit bijvoorbeeld inzetten voor het aannemen van extra personeel, zoals onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten voeren ondersteunende taken uit ten behoeve van het onderwijs en leerlingbegeleiding, onderwijsvoorbereiding en professionalisering. Zij komen als team samen met de groepsleerkrachten tot een optimale verdeling van de taken. Op deze manier kunnen zij dus een stevige bijdrage leveren aan werkdrukverlaging voor de leraren.

In de praktijk; PCBO Apeldoorn

Een onderwijsorganisatie die actief aan de slag is gegaan met de optimale besteding van het extra budget, is PCBO Apeldoorn. Elke PCBO-school heeft nagedacht over hoe zij de werkdrukgelden het beste in zouden kunnen zetten in de eigen school. Vervolgens hebben alle scholen een eigen plan geschreven. Uit de plannen bleek dat een aantal scholen komend schooljaar vakdocenten, zoals een gymleraar of evenementencoördinator, in zou gaan zetten. Andere scholen kozen voor het aannemen van leraar ondersteuners.

Diverse vacatures voor onderwijsassistenten

Een derde veelvoorkomende oplossing in de plannen van de scholen was het aannemen van onderwijsassistenten. Zo ontstonden er bij de PCBO-scholen in één keer 16 vacatures voor onderwijsassistenten die op korte termijn vervuld zouden moeten worden. Het in één keer werven van meerdere onderwijsassistenten is echter een flinke klus. Daarom heeft PCBO Apeldoorn BeteoR benaderd met de vraag of wij hen daarbij wilden helpen.

Unieke selectie-dag met assessment

BeteoR draagt natuurlijk graag bij aan de werkdrukverlaging in het primair onderwijs. We wilden deze opdracht op een creatieve en unieke manier aanvliegen. De gekozen vorm werd een selectie-dag met daarin een assessment verwerkt.

Op de selectie-dag werden 36 kandidaten op locatie bij PCBO Apeldoorn ge-assessed door 3 assessment adviseurs, 3 acteurs en 3 werving- en selectie adviseurs. In de week voorafgaand aan deze dag hebben alle kandidaten een online test gemaakt die inzicht geeft in hun persoonlijke competenties. In navolging hierop kregen zij op de dag zelf een kort interview, een rollenspel met een trainingsacteur met een casus uit het dagelijks leven van een onderwijsassistent en nadere informatie over de vacatures en de scholen van PCBO. Elke kandidaat kreeg vervolgens het assessmentrapport mee naar huis. Het was een intensieve dag voor de kandidaten, maar iedereen was enthousiast en ging met een lach op het gezicht (en een beetje spanning natuurlijk) naar huis.

Op basis van de uitkomsten van de selectie-dag zijn 20 kandidaten geselecteerd waarvan onze adviseurs verwachten dat zij goed in de rol van onderwijsassistent bij PCBO Apeldoorn passen. De kandidaten zijn vervolgens met PCBO in gesprek gegaan, waarna PCBO de definitieve selectie heeft gemaakt.

Ook zo’n unieke selectie-dag inzetten in jouw organisatie?

Neem contact op!

 

Gerelateerde pagina’s