Minimaster Onderwijs(beleid) en leiderschap

Ben je schoolleider/bestuurder en zijn er op jouw school docenten, teamleiders, potentials met een serieuze ambitie zich verder te ontwikkelen? Of ben je zelf docent of teamleider en heb je serieuze ambitie je verder te ontwikkelen als leidinggevende? De Minimaster Onderwijs(beleid) en leiderschap bereidt voor op de leidinggevende functie.

De Minimaster bestaat uit acht masterclasses, aangevuld met twee masterclasses die op basis van actualiteit nader ingevuld worden. Daarnaast maak je in de loop van de master twee opdrachten en sluit het traject af met een praktijkonderzoek op de eigen school. In een zestal netwerkbijeenkomsten na afloop van de Minimaster blijf je elkaar prikkelen en leren van elkaars ervaringen.

Tijdens de masterclasses:

 • Krijg je inzicht in de organisatorische aspecten van een onderwijsorganisatie.
 • Verbreed je je kennis op het gebied van o.a. leiderschap, strategisch beleid en onderwijsinnovatie.
 • Bestudeer je relevante literatuur.
 • Ontwikkel je een onderzoekende houding.

Na afloop van de Minimaster ontvang je, als je zowel de twee opdrachten als het praktijkonderzoek voldoende hebt gemaakt, een getuigschrift.

Inhoud van de masterclasses

1. Missie-Visie

– Vrijheid van onderwijs.
– Openbaar/bijzonder onderwijs.
– Regelgeving, bekostigingsvoorwaarden.
– Waar staan de scholen voor.

2. Financiering onderwijs

– Begroting OCW.
– Bekostiging scholen voor VO.
– Huisvesting.
– Ouderbijdrage.

3. Financieel management non-profit organisaties

– Begroting.
– Managementrapportage.
– Staat van baten en lasten, balans.
– Investeren – afschrijven.
– Voorzieningen – dotaties.

4. Strategisch management

– Instrumenten.
– SWOT-analyse.
– Balanced Score Card.
– KPI’s van de eigen school.
– Koers bepalen en koers houden.

5. Onderwijskwaliteit

– Toezichtkader inspectie.
– Veranderende rol onderwijsinspectie.
– Planning en control cyclus – PDCA.

6. Onderwijsinnovatie

– Landelijke ontwikkelingen.
– Ontwikkelingen op de eigen scholen.
– Sectorakkoord.
– Initiëren en aansturen innovaties.

7. HRM

– Strategisch HR-beleid.
– Vertaling van organisatiedoelen naar HR-doelen.
– Verdere uitwerking van de HR-doelen: de HR-scorecard.
– HR-strategie.
– Strategische personeelsplanning.
– Duurzame inzetbaarheid.

8. Leiderschap

– De zes leiderschapsstijlen (HayGroup).
– Een praktijkverhaal.

Praktijkonderzoek

Het is als teamleider belangrijk dat je in staat bent resultaten van wetenschappelijk onderzoek te betrekken bij de onderwijsontwikkelingen binnen je eigen team/school. Het helpt daarbij zelf een keer een onderzoek te hebben uitgevoerd. In het tweede jaar van de Minimaster voer je daarom een praktijkonderzoek uit in je eigen school. Ter voorbereiding hierop besteden we aandacht aan de aanpak en de verslaglegging van een praktijkonderzoek.

Leren van en met elkaar in een professioneel netwerk

Na afronding van de Minimaster blijf je als deelnemer deel uitmaken van het netwerk van de (oud)-deelnemers. Het netwerk wordt gedurende twee jaar ondersteund door de begeleiders van de Minimaster en komt drie keer per jaar bijeen. Doel van het leernetwerk is kennis delen en nieuwe kennis opdoen.

Praktische informatie

Alle masterclasses worden gegeven op een centrale plek afhankelijk van de deelnemende scholen.

De masterclasses vinden eens per circa zes weken plaats op maandagen van 16:30u tot 20:00u. De masterclasses zijn inclusief een lichte maaltijd.

Data 2019

 • Maandag 16 september.
 • Maandag 4 november.
 • Maandag 9 december.

Data 2020

 • Maandag 10 februari.
 • Maandag 6 april.
 • Maandag 8 juni.
 • Maandag 21 september.
 • Maandag 9 november.

De data voor de laatste twee bijeenkomsten volgen.

Tijdsinvestering

De gemiddelde tijdsinvestering gemeten over de gehele Minimaster is 5 uur per week. De Minimaster staat in totaal voor 15 EC (European Credits).

Investering

De kosten voor het volgen van de volledige Minimaster inclusief het aansluitend tweejarig leernetwerk zijn € 4.750,- per deelnemer incl. btw en locatiekosten.

Instapniveau

Het instap-niveau voor de Minimaster is een aantal jaren ervaring in het voortgezet onderwijs (eventueel het middelbaar beroepsonderwijs) en de ambitie om leidinggevend aan de slag te gaan (of onderzoeken of leidinggeven iets voor jou is).

Opleidingsdocenten

Fred Timmermans werkt al bijna 35 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Sinds 1991 vervult hij leidinggevende functies in het VO en vanaf 1998 was hij rector op drie verschillende scholen. Sedert 2007 is hij bestuurder. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur.

Ad van der WielAd van der Wiel heeft binnen het reguliere onderwijs zeer ruime ervaring als docent, schoolleider en bestuurder. Tot 2012 is hij over een periode van meer dan 15 jaar bestuurlijk verantwoordelijk geweest bij een scholengroep in het Gooi. Sinds 2012 is Ad binnen PO en VO werkzaam als zelfstandig adviseur.

Naast bovenstaande docenten zijn verschillende externe experts betrokken bij de Minimaster.

Ga jij je verder ontwikkelen als leidinggevende?

Schrijf je in voor de minimaster
Heb je nog vragen over de Minimaster?
Stel ze per e-mail aan Ad van der Wiel of bel 06-20 41 81 02.
Vragen? Bel Henk van der Tas!

Vanuit onze expertise op het gebied van werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.

phone+31 (0) 40 24 64 900

Waarom BeteoR?

 • Je krijgt gedegen inzicht in bedrijfskundige processen in de school.
 • Belangrijke do's en don'ts over leidinggeven aan teams en teamontwikkeling.
 • Aansluitend tweejarig netwerk waarin je met de andere deelnemers kennis kunt blijven delen en nieuwe kennis kunt blijven opdoen.
 • Voor als je beter wilt weten wat leidinggeven in een middenmanagementfunctie écht betekent. Alle aspecten komen aan bod!