Innovaties implementeren

Wil je innovaties efficiënt implementeren? Het beste resultaat uit innovaties halen? En jouw onderwijsorganisatie zo ontwikkelen dat het implementeren van innovaties soepel verloopt?

Harde en zachte factoren

Om innovaties succesvol te implementeren moet je allereerst rekening houden met de harde en zachte factoren. Harde factoren zijn bijvoorbeeld het hebben van een goed projectplan en het goed opleiden én ondersteunen van je medewerkers tijdens het implementeren. Bij zachte factoren gaat het om motivatie, gevoel, visie en manier van denken.

Vier soorten innovaties

In het onderwijs word je geconfronteerd met lastige problemen wanneer je wilt innoveren. Voor het oplossen van die problemen zijn vier verschillende routes mogelijk.

Lees meer over de vier verschillende routes.

Mensen enthousiast maken voor innovaties

Onze adviseurs helpen je met het implementeren van innovaties door bijvoorbeeld te helpen bij:

  • Het aanboren van energie in jouw organisatie om innovaties te implementeren.
  • Het implementatieproces zo vorm te geven dat de intrinsieke motivatie van medewerkers om te implementeren optimaal ontwikkeld wordt.
  • Het ontwikkelen van een effectief team voor het implementeren van innovaties. En, waar nodig, het wegnemen van belemmeringen.
  • Het ondersteunen van managers en bestuurders om de slag te maken in stijl van leidinggeven die noodzakelijk is voor het effectief en efficiënt implementeren van innovaties.
Lees meer over hoe je de benodigde energie kunt organiseren voor het implementeren van innovaties.

Neem contact op

Vragen? Bel Maarten Verkerk
phone+31 (0) 40 24 64 900

Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.