Naar complexe interim-opdrachten in het onderwijs

Expert-modules, onderdeel van de Beteor Interim-Academie

Voor ervaren interim-managers die succesvol willen zijn in complexe opdrachten

Ben jij een interim-manager met minimaal een aantal jaren ervaring? Wil je jouw kennis en ervaring verdiepen zodat je complexe interim-opdrachten kunt vervullen?

Na het succesvol afronden van een reeks interim-opdrachten ben je wel toe aan meer uitdaging. Daarom zijn de drie expert-modules in de Beteor Interim-Academie voor jou ontwikkeld. Niet altijd is de moeilijkheidsgraad van een opdracht vooraf te doorzien. Eenvoudige vragen hebben soms complexe en diepgewortelde oorzaken. Dan moet je snel kunnen schakelen. Ineens speel je in de hoofdklasse, zijn de verwachtingen groot en alle ogen op je gericht.

Kenmerken van complexe interim-opdrachten

Complexe interim opdrachten:

 • Spelen zich af in bestuurlijke of integrale managementfuncties;
 • Kennen een lange historie waardoor de problematiek zich heeft vastgezet;
 • Raken veel aspecten van de organisatie;
 • Hebben grote consequenties voor medewerkers en belanghebbenden;
 • Liggen politiek gevoelig;
 • Raken ook andere stakeholders buiten de organisatie.

Hetgeen er bijna altijd toe leidt dat de opdrachtgever er zèlf ook het (over)zicht op verloren heeft.

Complexe opdrachten vragen veel van een interimmer

 • Een bovengemiddeld vermogen om de organisatie in zijn volle breedte te doorgronden;
 • Goed de consequenties kunnen doorzien van de complexiteit voor de eigen opdracht;
 • Vlot een effectief mandaat kunnen verkrijgen om te kunnen handelen;
 • Een groot vermogen om de benodigde processen en interventie strategieën in te richten en te managen;
 • Om kunnen gaan met cultuur en communicatie in lastige situaties;
 • Transparant handelen in stappen en uitvoering;
 • Transparant en effectief met verantwoordelijkheid en verantwoording om kunnen gaan;
 • Stevige zelfkennis van de eigen (on)mogelijkheden en grenzen.

De drie expert-modules verschaffen je de concrete kennis, kunde en tools om in complexe opdrachten goed uit de voeten te kunnen.

Expert-module 1: Analyseren van een complexe opdracht

Deze module richt zich op de eerste fases van de interim opdracht. Hoe bouw je als interim-manager in relatief korte tijd een gedegen en compleet beeld van de organisatie en de daarin spelende vraagstukken op? Hoe organiseer je in de beginfase van een ingewikkelde opdracht voldoende mandaat om ook effectief te kunnen handelen? Het vraagt een goed onderbouwde analyse, een heldere uiteenzetting van noodzakelijke stappen, een goede inbedding van de opdracht in de staande organisatie en een goede overeenstemming met de opdrachtgever over jouw handelingsvrijheid (mandaat).
Aan het eind:

 • Kun je een complexe situatie op een systematische wijze analyseren;
 • Heb je geoefend met een complexe casus;
 • Kun je de opdracht legitimeren in een complexe setting;
 • Kun je op hoofdlijnen een plan van aanpak opstellen;
 • Weet je voldoende mandaat te verkrijgen voor de aanpak;
 • Kun je de opdracht goed inbedden in de staande organisatie;
 • Heb je tools en benaderingen die werken.

Duur: 2 dagen van 9.30 tot 17.00 in twee verschillende sessies.
Tijdsinvestering: 4 dagen.
Kosten: 1925,-
Start: 3 en 10 juni 2021.
Download de flyer met alle details van de drie expert-modules!


Schrijf je in als interim-manager!

Expert-module 2: Planning en procesdesign bij complexe opdrachten

Hoe maak je de opdracht hanteerbaar in een helder plan van aanpak? Helder voor de organisatie en helder voor de opdrachtgever. Hoe gebruik je een professionele planningsmethode. Een complexe situatie met vele afhankelijkheden vraagt om samenhang en volgordelijkheid van stappen in een helder plan. We gaan in op de logica en transparantie van de stappen zelf, op de besluitvormingsprocessen die daarbij horen en de samenwerking met medezeggenschap.

Van opdracht naar plan van aanpak:

 • Opbouw en planning, planmatigheid en jaarplanning;
 • Medezeggenschap en besluitvorming.

Voor het bereiken van resultaten dien je naast een goed plan ook de juiste processen en interventiestrategieën in te richten.

Van plan van aanpak naar resultaatgericht proces:

 • Kenmerken van een maatwerkgericht proces;
 • Werken met het SIBCO – model;
 • Interventiestrategieën hanteren.

Duur: 1 dag in twee verschillende sessies.
Tijdsinvestering: 4 dagen.
Kosten: 975,-
Start: Juni of Sept 2021.
Download de flyer met alle details van de drie expert-modules!


Expert-module 3: Regie en Verantwoording

Hoe geef je de uitvoering van je mandaat en je verantwoordelijkheid vorm? Hoe maak je deze inzichtelijk voor organisatie en opdrachtgever? Complexe situaties, waarin het overzicht voor velen moeilijk te behouden is, vragen om uiterste transparantie in het eigen handelen en het afleggen van verantwoording.

Omgaan met verantwoordelijkheid en verantwoording:

 • Logboek en transparantie;
 • Monitoring en feedback;
 • Procesbewaking en regievoering.

Transparantie en transitie:

 • Transitiedocument;
 • Overdrachtsdocument.

Een complexe situatie doet een sterker beroep op jouw communicatieve vaardigheden. Meer dan ooit zijn de ogen op je gericht en worden je woorden gewogen. Hoe kun je jouw communicatie afstemmen op de situatie en hoe kies je de juiste communicatie strategie? Wat is de invloed van de organisatiecultuur op de haalbaarheid van jouw plan? Hoe duid je een cultuur en hoe ga je er effectief mee om?

In de periferie van het proces:

Communicatie:

 • Communicatie is een gedragskeuze – Het 3d-Gatwick model;
 • Communicatie is een strategische keuze.

Cultuuranalyse:

 • Leer- en werkcultuur;
 • Assertief en ondersteunend;
 • Individueel en teamgericht;
 • Resultaat en procesgericht;
 • Afhankelijk en autonoom.

Duur: 1,5 dag in twee verschillende sessies.
Tijdsinvestering: 4 dagen
Kosten: 1450,-
Start: september 2021.
Download de flyer met alle details van de drie expert-modules!

Kenmerken van de expert-modules

 • Bieden een stevige basis in theorie én praktische tools voor de verschillende fases in een complexe opdracht;
 • Worden ondersteund door een tailormade reader en werkboek;
 • Verdieping door afwisseling van theorie en praktijkgerichte opdrachten;
 • Actieve reflectie op eigen ervaring en praktijk;
 • Zijn afzonderlijk te volgen als zelfstandige modules en als een samenhangende leergang.

Neem contact op

 

Interesse? Bel Kees Blokland
phone+31 (0) 40 24 64 900
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.

Waarom Beteor?

 • Grondige kennis van het interim-vak, een groeiende community van ervaren interim-managers en een stevige voet aan de grond in het onderwijs.