Organisatieontwikkeling

Onderwijsorganisaties zijn constant in beweging. Ze veranderen continue, en bovendien neemt elke organisatieverandering nieuwe vragen met zich mee.

Gaat jouw organisatie de goede kant op? Wat ís eigenlijk ‘de goede kant’? Hoe krijg je je medewerkers mee? En vooral: hoe houd je vast wat er bereikt is? Dit zijn onvermijdelijke vragen die een goed antwoord verdienen. Daarom helpt Beteor je bij de duurzame ontwikkeling van jouw organisatie.

Onze adviseurs werken vanuit het potentieel van de organisatie. Dat betekent dat we denken in oplossingen, in plaats van problemen. In toekomst, in plaats van verleden. In wat er goed gaat, in plaats van wat er mis gaat. Zo helpen we jouw organisatie vooruit.

“Onze adviseurs weten wat mensen beweegt en brengen mensen in beweging.”

We helpen organisaties ontwikkelen op zowel groepsniveau als individueel niveau. Gebaseerd op wetenschappelijke concepten die bijdragen aan een beter praktijkresultaat gaan we samen aan de slag. Dit alles in het belang van de duurzame ontwikkeling van jouw organisatie.

Verder dan verbetering

Onze adviseurs zorgen dat elke ontwikkeling en verandering in jouw organisatie in dienst staat van duurzame verbetering. En dat de gestelde doelen worden behaald op een manier dat alle medewerkers daar met plezier aan bijdragen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van teamontwikkeling met de inzet van een Development Center, maar ook op het gebied van organisatiestructuur of gepersonaliseerd leren.

Meer informatie

Neem contact op

Interesse? Bel Ernie Baelde
phone+31 (0) 40 24 64 900
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.