Goed bestuur en governance

De aandacht voor goed bestuur en ‘good governance’ in het onderwijs is groter dan ooit. Bestuurders worden meer en meer aangesproken op hun eindverantwoordelijkheid.

Zo wordt van een bestuurder verwacht om transparante en authentieke informatie te verschaffen over de kwaliteit en ambities van hun scholen of instellingen. Het gaat bij goed bestuur in het onderwijs vooral om de dieptewerking van bestuur en leiding. Daarbij kun je o.a. denken aan vragen zoals:

  • Hoe zorgt de organisatie voor kwalitatief goed onderwijs en de continuïteit daarvan?
  • Vanuit welke visie en ambities doen bestuur en leiding dat?
  • Welke ontwikkelingen bij de scholen zijn in gang gezet?

Het effect van goed bestuur

Andere belangrijke vragen bij het thema goed bestuur en governance zijn:

  • Wat is het effect: wat merken de leerlingen of de studenten van het werk van bestuur en leiding?
  • Komt dit tegemoet aan de maatschappelijke wensen en verwachtingen?
  • En welke rol speelt het interne toezicht om bestuur en organisatie goed op koers te houden?

Ook de Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht de rol van het bestuur steeds centraler stellen.

Veranderende verwachtingen van besturen

Veel besturen in het Nederlandse onderwijs zijn in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. Sinds een aantal jaren hebben organisaties de plicht om ook het interne toezicht goed te regelen. De vraag naar de meerwaarde en de effectiviteit van bestuur en intern toezicht komt daardoor steeds vaker terug. Enerzijds door groeiende maatschappelijke verwachtingen en anderzijds door een aantal grote incidenten. Gevolg is aanhoudende aandacht voor de kwaliteit van het bestuur in de (semi)-publieke sector.

Hoog gespannen verwachtingen

De verwachtingen zijn hoog gespannen. En dan niet alleen van de bestuurder(s) in hun functie, maar van de hele bestuurlijke keten: van intern toezicht en bestuurderskamer tot en met het klaslokaal of andere onderwijsruimtes. Liggen de activiteiten op lijn, versterken ze elkaar, bereikt het beleid de leerlingen of studenten wel?

De BEREIK-diagnose

Wil je voor jouw organisatie zelf scherp hebben hoe het met deze dieptewerking staat en of je de effectiviteit van bestuur, toezicht en leiding goed hebt ingeschat? Dan kan de BEREIK-diagnose je daarbij helpen. Ook als je juist anderen in jouw organisatie bij deze vragen wilt betrekken.

Expert op het gebied van goed bestuur en ‘good governance’

Adviseur Rick Steur is expert op het gebied van goed bestuur en effectief intern toezicht (‘good governance’). Hij coacht bij de inrichting, de ontwikkeling of bijstelling van een toezichtkader, onderzoek en advies over de topstructuur of het ontwikkelen van een besturingsfilosofie.

Rick verzorgt daarnaast regelmatig workshops over goed bestuur. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens deze workshops aan bod kunnen komen zijn: adaptief vermogen van bestuur en toezicht, onderwijskundig leiderschap van het bestuur, lerend organiseren en kwaliteitscultuur.

Beteor helpt je bij het zicht krijgen op jouw eigen effectiviteit, om de dieptewerking van bestuur en leiding in beeld te brengen. Het gaat dan om onderzoek, visitaties of audits, maar ook over de begeleiding bij de evaluatie van het interne toezicht. Of voor executive coaching van bestuurders, begeleiding van raden van toezicht en uitwerken van bestuurlijke zelfevaluaties.

De bestuurlijke effectiviteit van jouw organisatie evalueren?

Neem contact op

Interesse? Bel Rick Steur
phone+ 31 (0) 40 24 64 900
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.

Waarom Beteor?

  • Voor de juiste expertise op het gebied van goed bestuur en 'good governance'.
  • Rick heeft jarenlange ervaring als leraar, bestuurder, en (hoofd)inspecteur.
  • Voor ondersteuning, workshops en begeleiding.