Aan de slag met Collegiale Bestuurlijke Visitatie!

Volgens het kwaliteitskader moet een onderwijsbestuurder in het VO minimaal 1 keer in de vier jaar zijn of haar functioneren als bestuurder integraal onder de loep nemen. Hoe werkt zo'n collegiale bestuurlijke visitatie (CBV)? Hoe verloopt het proces? Hoe zorg je ervoor dat je er als bestuurder ook echt wat van leert? Vul het onderstaande formulier in en ontvang een white paper dat op deze vragen antwoord geeft. Na het lezen weet je hoe Beteor voorziet in een inzichtelijke CBV waarmee onderwijsbestuurders waardevolle aanknopingspunten krijgen voor de bestuurlijke jaarcyclus of zelfs voor een nieuw meerjarenbeleidsplan.

  • Persoonlijke gegevens

  • Lees hier de Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid.