Onderwijs tijdelijk anders organiseren: draaiboek voor onderwijscontinuïteit

Besturen is denken in scenario’s

Op 30 januari 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het Coronavirus uit tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC Public Health Emergency of International Concern -status). De maatregelen die Nederland heeft voorbereid en klaar heeft liggen, vallen binnen deze fase.

Bestuur ‘in control’: continuïteitsplan

Wanneer lokale of regionale overheden u dwingen de school tijdelijk te sluiten heeft dat natuurlijk gevolgen. Beteor heeft een plan ontwikkeld om de gevolgen van de pandemie hanteerbaar te maken en zorg te dragen voor onderwijscontinuïteit. Het plan stoelt op de volgende uitgangspunten:

 • Onderwijs als maatschappelijke functie moet doorgaan tijdens pandemie en crisis.
 • Een continuïteitsplan helpt bij het hanteerbaar maken van de situatie en biedt een handelingsperspectief  in onverwachte situaties.
 • Eventueel betekent dit tijdelijk een andere wijze van het organiseren van de onderwijsprocessen.
 • Elke crisis, die zich aandient, vraagt om risicomanagement en bergt belangrijke keuzen in zich.
 • Een crisis biedt ook kansen voor drastische verbeteringen en innovatie  van bestaande werkwijzen.

Beteor’s HULP-aanpak

Beteor’s HULP-aanpak (Handleiding Universeel Leerproces Pandemie) helpt u bij een goede voorbereiding op mogelijke scenario’s. Een korte workshop van 2-3 uur en een HULP-draaiboek ondersteunen u bij het maken van een plan om het onderwijs tijdelijk anders te organiseren en aldus te kunnen zorgen voor onderwijscontinuïteit.

De resultaten van de workshop zijn:

 • Er is een projectorganisatie ingericht met een opdracht en het mandaat om uw school door dit scenario heen te leiden.
 • Er is een eerste risico-inventarisatie gemaakt.
 • De gevolgen van de in kaart gebrachte risico’s en daarmee de urgentie en prioriteitsvolgorde van de te nemen beheersmaatregelen is bepaald.
 • Mocht het scenario zich voordoen dan heeft de leiding van de school een eenduidige visie op en betrokkenheid bij de afgesproken aanpak.

Het HULP draaiboek is een handleiding voor de voorbereiding en uitvoering van een continuïteitsplan.  Onze HULP-aanpak gaat uit van het (gedwongen) afwijken van het principe: ‘leerling-docent-klaslokaal-schoolgebouw’. In plaats daarvan wordt er gesproken over ‘onderwijs op afstand’ als oplossing voor onderwijscontinuïteit.

De eerste ervaringen van bestuurders met de Beteor-HULP aanpak zijn binnen. Duidelijk is dat het instellen van een stuurgroep met het mandaat om beslissingen te nemen goed werkt. Dat maakt vlotte implementatie van maatregelen mogelijk, zorgt voor commitment bij gemaakte afspraken en schept duidelijkheid.

Beteor biedt ondersteuning bij het zorgen voor onderwijscontinuïteit. Interesse? Neem dan contact op met Henk van der Tas.
Interesse? Bel Henk van der Tas
phone+31 (0) 40 24 64 900
Of laat je gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug:
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.

Waarom Beteor?

 • Gestructureerde voorbereiding garandeert onderwijscontinuïteit.
 • Praktische, kort-maar-krachtige aanpak.
 • Workshop en draaiboek borgen eenduidigheid en betrokkenheid.
 • Aanpak biedt ook kansen om te leren van deze crisis en stappen te zetten in de innovatie van het onderwijs.