Stress en burn-out

Binnen Beteor is Diem Wolff de specialist op het gebied van stress, overspannenheid en burn-out. Hij is als stresscoach opgeleid bij CSR Centrum. Hij combineert de CSR methode met cliëntgerichte counseling en oplossingsgerichte coaching. Hieronder lees je hoe de CSR methode werkt.

Niks mis met stress, mits…

Hoe meer stress, hoe meer gezondheidsklachten. De wetenschap levert daar steeds meer bewijs voor aan. Met stress is op zich niks mis, mits je er voldoende van kunt herstellen. De CSR methode gaat er vanuit dat je binnen een dag hersteld moet kunnen zijn van een inspanning. Daarmee voorkom je namelijk dat je de volgende met een energieachterstand begint.

Heb je last van stress of weet je dat nog niet zo zeker? Vul de stress thermometer in!

Hersteltekort is slecht voor je

Wanneer je herhaaldelijk te weinig hersteld, stapt het hersteltekort zich op. Dat heeft fysiologische gevolgen voor je stress-systeem, die op den duur niet meer spontaan herstellen. In het algemeen geldt dat de gezondheidsklachten toenemen naarmate het hersteltekort langer duurt. Iedereen kan daar uiteindelijk overspannen of burn-out van raken. De oorzaken kunnen zowel in het werk als in de privésituatie gelegen zijn.

Gevolgen voor je gezondheid

Chronische stress en het samenhangende hersteltekort leidt tot ontregeling van de systemen die de energie in je lichaam reguleren. Dat is een complex van fysieke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige lichaamsprocessen die ontregeld raken. Dat proces is bovendien zelfversterkend. De wetenschap legt steeds meer verband tussen die ontregeling en de gevolgen voor het immuunsysteem, geheugen, concentratie, het optreden van hart- en vaatziekten – om maar een paar voorbeelden te noemen.

CSR: chronische stress reversal

De CSR methode is gestandaardiseerd en verloopt stap-voor-stap langs duidelijke fasen. Daarbinnen is elk behandeltraject individueel maatwerk. Er wordt gewerkt op het niveau van mentale, gedragsmatige en lichamelijke processen. Tijdens de eerste fase staat het herstel van de lichamelijke ontregeling centraal. In de fasen daarna verschuift het accent geleidelijk naar zelfmanagement en het anders leren denken over het omgaan met situaties die stress opleveren.

Betrouwbare en valide diagnose, bewezen resultaat

Elk traject start met een diagnose van stressklachten met behulp van een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst. Uit meerdere studies naar de effectiviteit van de CSR methode blijkt dat klachten significant verminderen en dat de behandeleffecten substantieel zijn.

Ziekteverzuim en werkhervatting: soms net even anders dan anders

De CSR methode werkt – afhankelijk van de duur en de ernst van het hersteltekort – eerst aan lichamelijk herstel, rust en zo min mogelijk prikkels of druk. Bij ziekteverzuim ligt het daarom niet altijd voor de hand om zo snel mogelijk te werken aan werkhervatting. De CSR methode wijkt in die zin dus soms af van de richtlijnen omtrent activerende begeleiding volgens een fasen-takenmodel die bedrijfsartsen en arbodiensten vaak hanteren: de Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak (LESA).

Ben je op zoek naar een coach?

Neem contact op

Interesse? Bel Diem Wolff
phone+31 (0) 40 24 64 900
Of laat je gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug:
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.

Waarom Beteor?

  • De CRS methode gecombineerd met cliëntgerichte counseling en oplossingsgerichte coaching.
  • Elk traject start met een diagnose van stressklachten met behulp van een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst.