Voor opdrachtgevers

BeteoR is gespecialiseerd in werving en selectie en executive search voor het onderwijs. Onze adviseurs zoeken, werven en selecteren de juiste toezichthouder, bestuurder, rector, schoolleider of staffunctionaris voor jouw onderwijsinstelling in PO, VO, MBO en HBO. Iedere procedure is maatwerk.

Wat je als opdrachtgever kunt verwachten van het werving- en selectieproces bij BeteoR? Dat lees je hieronder.

Van interview naar profiel

Het werving- en selectieproces begint standaard met een interview binnen de onderwijsinstelling. Om kennis te maken met de organisatie, maar ook om de cultuur te proeven. Op basis hiervan stelt de onderwijsadviseur het profiel van de functie op. Belangrijk onderdeel in het profiel is onder andere de uitgebreide beschrijving van de opdracht voor de nieuw te werven functionaris. Bekijk hier een voorbeeld van een organisatie- en functieprofiel.

Persoonlijke aanpak

De definitieve procedure-inrichting voor de executive search vindt in nauwe samenwerking plaats. We zorgen voor het gewenste maatwerk. Ons werving- en selectieproces wordt dan ook gekenmerkt door een professionele aanpak, zorgvuldigheid, rolzuiverheid en scherpte in het selectieproces. En natuurlijk: we brengen interessante en passende kandidaten aan tafel.

“Het werving- en selectieproces bij BeteoR wordt gekenmerkt door zorgvuldigheid, rolzuiverheid en scherpte.”

In de search zetten we de kracht van ons netwerk in onderwijs, overheid en bedrijfsleven in. We benaderen mogelijk interessante kandidaten en voeren verkennende gesprekken. Onze adviseurs hebben alle kandidaten die uiteindelijk bij jou en de benoemingsadviescommissie (BAC) aan tafel komen uitvoerig gesproken en gewogen voor de functie.

De benoemingsadviescommissie wordt vanaf de start bij de search-, werving- en selectieprocedure betrokken en geïnformeerd. De adviseur bereidt de commissie intensief voor op de gespreksrondes. Hij of zij begeleidt ook bij het opstellen van een advies aan de opdrachtgever.

Doorlooptijd van een onderwijsvacature

De doorlooptijd voor het zoeken, werven en selecteren van de beste kandidaat, tot en met de benoeming, is maximaal tien werkweken. Zonder assessment is de doorlooptijd maximaal acht werkweken.

Optionele invullingen van de procedure

Om te zorgen voor het gewenste maatwerk zijn er verschillende aanvullende opties die u kunt verweven in de procedure. Bijvoorbeeld door de inzet van de LeiderschapSelector of een volledig assessment.

Nazorg en coaching van benoemde kandidaten

Goede nazorg is een essentieel onderdeel van het search- werving- en selectietraject. Dit komt bijvoorbeeld terug in het samen reflecteren op het proces. Daarnaast vindt er na een jaar een evaluatiegesprek plaats met jou en de aangestelde functionaris. Ook geven we uiteraard uitgebreide feedback aan de afgevallen kandidaten.

De eerste 90 dagen van de leidinggevende

Het proces van werving en selectie is voor alle partijen pas écht geslaagd wanneer de kandidaat na benoeming snel ‘op stoom’ komt in de onderwijsorganisatie. Daarom heeft BeteoR het coachingstraject ‘De eerste 90 dagen van de leidinggevende’ ontwikkeld. Dit begeleidingstraject helpt de kans op succes van het introductieproces voor de benoemde kandidaat te vergroten.

Wil je onze expertise inzetten bij de werving en selectie van een schoolleider, toezichthouder of staffunctionaris?

Vraag een offerte op maat aan
Vragen? Bel Bart Visser!

Vanuit onze expertise op het gebied van werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, organisatieontwikkeling én onderzoek, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.

phone+31 (0) 40 24 64 900

Waarom BeteoR?

  • Een groot netwerk dat we in ruim 25 jaar opgebouwd hebben.
  • De ruime en relevante ervaring van onze adviseurs.
  • Inzet van social media tijdens de werving.
  • Wij hechten waarde aan goede coaching en nazorg.
  • Altijd een procedure op maat voor jouw organisatie.