Onze visie

Beteor mens en organisatie, voor en door bevlogen mensen

Bij Beteor geloven we in de combinatie van bevlogen mensen en succesvolle organisaties. We zien zowel mens als organisatie telkens weer het beste tot hun recht komen als iedereen in de organisatie zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Als mens en als professional. We weten wat mensen beweegt en bewegen graag een eindje met hen mee.

Onze adviseurs voorzien daarbij in eigenzinnige en effectieve processen. Met ruimte voor mensen om innovatief en creatief te zijn. En om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het vinden van wegen. Om zo gestelde ambities te bereiken, doelstellingen te realiseren en duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Om deze visie te bereiken gaan we verder dan verbetering!

logo_icon_rood_groot-1024x410

Wat we doen

Wij zijn een onderwijsadviesbureau (PO, VO, SO, MBO-ROC, HBO). Wij geloven sterk dat ieder, vanuit het eigen potentieel en intrinsieke drive, zelf een bijdrage kan leveren aan een toekomstbestendige organisatie en loopbaan.

Vanuit onze expertise op het gebied van werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, outplacement, organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en innovatie reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams, leiders en organisaties duurzaam kunnen groeien.

Daarnaast organiseren wij regelmatig programma's, workshops en masterclasses.

Wie we zijn

De adviseurs binnen ons onderwijsadviesbureau zijn arbeids- en organisatiepsychologen en professionals met ruime ervaring als schoolleider, rector en/of bestuurder. Dankzij de grote diversiteit aan achtergronden en expertisegebieden van onze adviseurs, zijn we in staat onze diensten af te stemmen op de specifieke eisen en wensen van jouw onderwijsorganisatie.

"Op het snijvlak van gedrag en primair proces, daar ligt onze kracht."

Beteor is een plek waar de persoonlijke en professionele interesses van onze adviseurs samenkomen met de morele opdracht. Zij willen, met een betrokken en persoonlijke benadering, bijdragen aan de samenleving en deze verbeteren. Door mensen te helpen gelukkiger in hun werkomgeving te worden. Door werk beter te combineren met een leven lang leren, in duurzame organisaties.

Maak kennis met onze adviseurs

logo_icon_rood_groot-1024x410

Beteor: sinds 1991

Gedrag en technologie in organisaties

In 1991 ontstond Beteor door de verzelfstandiging van de Bedrijfspsychologische Adviesgroep van Philips. Henk van der Tas, enige overgebleven participant, voerde voor Philips internationale projecten uit. De kernvraag daarbij was: 'Hoe kun je met zo min mogelijk overhead productiebedrijven sturen'. Het beantwoorden van die kernvraag brengt je op het snijvlak van technologie, organisatie en gedrag van mensen. We hadden een naam nodig die ook internationaal betekenis had. Vandaar: BEhavior and TEchnology in ORganizations, kortweg Beteor.

Inmiddels is Beteor een gerenommeerd adviesbureau voor het onderwijs, de industrie en de zorg. Een organisatie waarmee je blijvend verschil maakt voor jouw organisatie. Een organisatie die toegevoegde waarde wil creëren voor de samenleving.