Adjunct-directeur – Open Schoolgemeenschap Bijlmer Amsterdam

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmsterdam play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 3 juli 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 17 augustus 2020

Open Schoolgemeenschap Bijlmer zoekt een adjunct-directeur in Amsterdam.

De OSB heeft in de traditie van haar bestaan leerlingen altijd benaderd als jonge mensen die zich in de breedte moeten kunnen ontwikkelen: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie hebben allemaal aandacht nodig.

Daar waar veel scholen juist vroeg op ‘niveau’ selecteren, stelt de OSB deze selectie uit, zodat leerlingen in een verlengde brugperiode kansen krijgen om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Dat ziet de school als haar opdracht. Vanuit gemeenschappelijkheid biedt de OSB ruimte aan brede ontwikkeling van iedere leerling, gericht op kennis, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De gemeenschap biedt veiligheid en daagt uit om te leren wat je kan, wilt en wie je bent en wie je wilt worden. De missie en het onderwijsconcept van de OSB staan ook centraal bij de begeleiding en ondersteuning van leerlingen: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maken ook deel uit van de leergemeenschap.

De adjunct-directeur van de OSB vormt samen met de directeur-bestuurder de directie en gezamenlijk zorgen zij voor het integraal management van de schoolgemeenschap.

De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder en treedt op als plaatsvervangend directeur.

 • Functieniveau: schaal 14
 • Betrekkingsomvang: 1.0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband met vooruitzicht op vast, per zo spoedig mogelijk

Context

 • OSB is een zelfstandige school met een duidelijk eigen onderwijsvisie en werkwijze.
 • De directie ontwikkelt samen met de deelschoolleiders het strategisch en onderwijskundig beleid en samen met de staffunctionarissen het financiële beleid, bedrijfsvoeringbeleid en personeelsbeleid.
 • De adjunct-directeur is medeverantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van de meerjaren doelstellingen en het strategische beleid van de school.
 • De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor een aantal portefeuilles. Dit is een eerste aanzet van de portefeuilleverdeling, verdere afstemming hierover is mogelijk:
  • Formatie & Rooster
  • personele zaken
  • leerlingadministratie
  • ICT
  • Huisvesting, facilitair en conciërges
  • Onderwijsondersteunend Personeel
 • De adjunct-directeur geeft leiding en sturing aan een team van ca. 15 personen onderwijsondersteunend personeel binnen de toegewezen portefeuilles.

De opdracht

 • Samen met de directeur-bestuurder de school leiden vanuit een onderwijskundige visie en uitgangspunten van de OSB.
 • In een organisatie met gepassioneerde en bevlogen medewerkers:
  • vormgeven aan een professionele cultuur
  • een duidelijke communicatiestructuur opzetten
  • borgen van (bedrijfsvoering)processen
  • het naleven van gemaakte werkafspraken.
 • Op strategisch en operationeel niveau uitvoering geven aan formatie en rooster, samen met de roostermaker.
 • Ontwikkelen en implementeren van beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van ICT in online onderwijs en meerjaren formatieplanning (incl. lastige keuzes).
 • Fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder op strategisch, operationeel en tactisch niveau met als inzet een duurzame, (financieel) gezonde school.
 • Samen met de directeur-bestuurder het verder ontwikkelen en professionaliseren van de schoolleiding als team.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Een overtuigd teamspeler met een empathische zakelijkheid, een passie voor onderwijs en hands on.
 • Verbindend, strategisch sterk, luistert goed en maakt ook lastige kwesties bespreekbaar.
 • Biedt duidelijkheid en stelt heldere prioriteiten. Heeft een zakelijke en resultaatgerichte mentaliteit en staat stevig in zijn schoenen.
 • Werkt systematisch aan de ontwikkeling van de organisatie en een professionele cultuur. Bewaakt het overzicht en werkt aan doelen op korte en lange termijn.
 • Kan draagvlak ontwikkelen voor het algemeen beleid en omgaan met tegengestelde belangen. Heeft oog voor consequenties van plannen voor de organisatie en de onderwijspraktijk.

Selectie-eisen

 • Ervaring met leidinggeven aan professionals in het VO.
 • (Eind)verantwoordelijke ervaring met bedrijfsvoering in het onderwijs (formatieplanning, roosters, financiën, HR, ICT).
 • Kennis van de geldende wettelijke regels en voorschriften voor het voortgezet onderwijs.
 • Inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Kennis van bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Selectiewensen

 • De populatie van de school heeft een grote diversiteit aan etnische en sociaal-culturele achtergronden. Ervaring met het werken in een dergelijke setting is een pre.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 17 augustus te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op eind augustus. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Adjunct-directeur-Open-Schoolgemeenschap-Bijlmer-210720.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.