Afdelingsleider havo 4 en 5 – Fons Vitae Lyceum

Logo Fons Vitae
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmsterdam play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowcao-VO schaal LD play_arrowGeplaatst op: 1 maart 2019

Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam is op zoek naar een afdelingsleider voor havo 4 en 5.

Het Fons Vitae Lyceum vormt samen met het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid. De Stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel waarbij de drie rectoren samen het College van Bestuur vormen. Het Fons Vitae Lyceum heeft een populatie van ongeveer 100 medewerkers en 1.052 leerlingen.

De functie

 • Functieniveau/salariëring: cao-VO schaal LD
 • Omvang: 0,8 – 1,0 fte, een kleine lestaak is onderdeel van de functie
 • Ingangsdatum: nieuwe schooljaar 2019-2020
Fons Vitae Lyceum is ook op zoek naar een afdelingsleider havo 2 en 3. Bekijk die vacature hier.

De opdracht

De nieuwe afdelingsleider:

 • is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, organisatie en personeel voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken en de vertaling van algemeen schoolbeleid naar de verdere ontwikkeling van de afdeling havo leerjaren 4 en 5;
 • heeft een visie op onderwijs en ontwikkelt samen met de andere leden van het managementteam het centrale beleid van school;
 • draagt bij aan de implementatie van door de schoolleiding vastgesteld beleid;
 • draagt bij aan de optimalisering van de samenwerking in het managementteam;
 • draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn/haar afdeling;
 • heeft affiniteit met ICT-ontwikkelingen in het kader van het gebruik van de iPad/laptop in de klas;
 • heeft gevoel voor data in het kader van o.a. de kwaliteitszorg;
 • heeft affiniteit met ondersteuningsplannen en zorg voor leerlingen die dit nodig hebben;
 • geeft (mede) uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg voor de eigen afdeling.

De toekomstige afdelingsleider zal ook (mede) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het PTA en de (landelijke) examens en daarom strekt het tot aanbeveling als een potentiële kandidaat daar ervaring mee heeft. Lesgevende ervaring in de bovenbouw havo is zeer gewenst omdat affiniteit met en kennis van de doelgroep noodzakelijk zijn voor de wijze waarop de afdeling wordt aangestuurd. Daarnaast werkt hij/zij samen met de collega’s aan het vergroten van de tevredenheid onder leerlingen voor wat betreft begeleiding en toetsing.

Persoonlijk profiel

De nieuwe afdelingsleider:

 • heeft analytisch vermogen;
 • heeft een onderzoekende houding;
 • is strategisch gericht op zowel de korte- als langetermijndoelen;
 • heeft een goed ontwikkeld reflectief vermogen;
 • communiceert effectief;
 • is besluitvaardig;
 • is mensgericht;
 • is energiek;
 • is duidelijk en recht door zee;
 • heeft gevoel voor humor;
 • weet te relativeren;
 • kan verschillende belangen verbinden;
 • geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid;
 • is een teamplayer.

Selectie-eisen

 • Heeft kennis van het voortgezet onderwijs.
 • Heeft leidinggevende ervaring in het onderwijs. Te denken valt aan o.a. afdelingsleiderschap, coördinatorschap, projectleiderschap.
 • Heeft een eerstegraads lesbevoegdheid. Bij voorkeur leservaring in havo bovenbouw.
 • Communiceert vaardig en effectief.

Selectiewensen

 • Affiniteit en ervaring met havo doelgroep.
 • Ervaring met wet-en regelgeving en uitvoering in zake PTA’s en (landelijke) examens.
 • Ervaring met het implementeren van organisatie – en onderwijsveranderingen.
 • Ervaring met digitalisering in onderwijsleerprocessen.
 • Ervaring met motivatieproblematiek.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk woensdag 27 maart te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 15 april 2019.

Lydia van Deelen

Contactpersoon

Adviseur Lydia van Deelen begeleidt deze procedure. Lydia van Deelen is bereikbaar via: lydia.van.deelen@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 55 89 85 65.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.