Afdelingsleider havo 4 en 5 – Fons Vitae Lyceum

Logo Fons Vitae
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmsterdam play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowcao-VO schaal LD play_arrowGeplaatst op: 1 maart 2019 play_arrowSolliciteren t/m: 27 maart 2019

Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam is op zoek naar een afdelingsleider voor havo 4 en 5.

Het Fons Vitae Lyceum vormt samen met het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid. De Stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel waarbij de drie rectoren samen het College van Bestuur vormen. Het Fons Vitae Lyceum heeft een populatie van ongeveer 100 medewerkers en 1.052 leerlingen.

De functie

 • Functieniveau/salariëring: cao-VO schaal LD
 • Omvang: 0,8 – 1,0 fte, een kleine lestaak is onderdeel van de functie
 • Ingangsdatum: nieuwe schooljaar 2019-2020
Fons Vitae Lyceum is ook op zoek naar een afdelingsleider havo 2 en 3. Bekijk die vacature hier.

De opdracht

De nieuwe afdelingsleider:

 • is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, organisatie en personeel voor wat
 • betreft de dagelijkse gang van zaken en de vertaling van algemeen schoolbeleid naar de
 • verdere ontwikkeling van de afdeling havo leerjaren 4 en 5;
 • heeft een visie op onderwijs en ontwikkelt samen met de andere leden van het managementteam het centrale beleid van school;
 • draagt bij aan de implementatie van door de schoolleiding vastgesteld beleid;
 • draagt bij aan de optimalisering van de samenwerking in het managementteam;
 • draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn/haar afdeling;
 • heeft affiniteit met ICT-ontwikkelingen in het kader van het gebruik van de iPad/laptop in de klas;
 • heeft gevoel voor data in het kader van o.a. de kwaliteitszorg;
 • heeft affiniteit met ondersteuningsplannen en zorg voor leerlingen die dit nodig hebben;
 • geeft (mede) uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg voor de eigen afdeling.

De toekomstige afdelingsleider zal ook (mede) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het PTA en de (landelijke) examens en daarom strekt het tot aanbeveling als een potentiële kandidaat daar ervaring mee heeft. Lesgevende ervaring in de bovenbouw havo is zeer gewenst omdat affiniteit met en kennis van de doelgroep noodzakelijk zijn voor de wijze waarop de afdeling wordt aangestuurd. Daarnaast werkt hij/zij samen met de collega’s aan het vergroten van de tevredenheid onder leerlingen voor wat betreft begeleiding en toetsing.

Persoonlijk profiel

De nieuwe afdelingsleider:

 • heeft analytisch vermogen;
 • heeft een onderzoekende houding;
 • is strategisch gericht op zowel de korte- als langetermijndoelen;
 • heeft een goed ontwikkeld reflectief vermogen;
 • communiceert effectief;
 • is besluitvaardig;
 • is mensgericht;
 • is energiek;
 • is duidelijk en recht door zee;
 • heeft gevoel voor humor;
 • weet te relativeren;
 • kan verschillende belangen verbinden;
 • geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid;
 • is een teamplayer.

Selectie-eisen

 • Heeft kennis van het voortgezet onderwijs.
 • Heeft leidinggevende ervaring in het onderwijs. Te denken valt aan o.a. afdelingsleiderschap, coördinatorschap, projectleiderschap.
 • Heeft een eerstegraads lesbevoegdheid. Bij voorkeur leservaring in havo bovenbouw.
 • Communiceert vaardig en effectief.

Selectiewensen

 • Affiniteit en ervaring met havo doelgroep.
 • Ervaring met wet-en regelgeving en uitvoering in zake PTA’s en (landelijke) examens.
 • Ervaring met het implementeren van organisatie – en onderwijsveranderingen.
 • Ervaring met digitalisering in onderwijsleerprocessen.
 • Ervaring met motivatieproblematiek.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk zondag 27 maart te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 15 april 2019.

Lydia van Deelen

Contactpersoon

Adviseur Lydia van Deelen begeleidt de sollicitatieprocedure. Lydia van Deelen is bereikbaar via: lydia.van.deelen@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 55 89 85 65.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.