Algemeen directeur – Stichting VO Eemsdelta

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeDelftzijl play_arrow1.0 fte play_arrowGeplaatst op: 5 maart 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 9 april 2021

Stichting VO Eemsdelta is op zoek naar een stevige, optimistische algemeen directeur.

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is een brede scholengemeenschap met vier scholen in de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum en Siddeburen. De Stichting verzorgt voor ongeveer 1.800 leerlingen een breed onderwijsaanbod van Praktijkonderwijs, alle leerwegen in het vmbo, havo en vwo-vwo+.

De deelscholen van de stichting zijn:

 • Theda Mansholt College te Delfzijl: alle leerwegen van het vmbo, inclusief TL XL;
 • Rutger Kopland School te Siddeburen: vmbo en onderbouw havo – vwo;
 • George Martens School te Appingedam: praktijkonderwijs;
 • Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum te Appingedam: havo, vwo en vwo+.

Daarnaast is er een internationale schakelklas (ISK) binnen de stichting.

Per schooljaar 2022-2023 gaan drie deelscholen, samen met het mbo Noorderpoort van Appingedam, op in één gezamenlijke campus waarvan de bouw recent is gestart. De Rutger Kopland School zal daarbij een eigen vestiging in Siddeburen behouden.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: S15 – cao-VO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 augustus 2021

Context

 • De Stichting is sterk verbonden met de regio. De verschillende deelscholen worden ervaren als veilige en tamelijk gemoedelijke leeromgevingen, waarin over het algemeen een plezierige en constructieve sfeer heerst. Merkbaar is het hart voor de leerlingen. Iedereen is bereid om steeds een stapje extra te doen voor leerlingen waar nodig. De communicatielijntjes zijn kort, wat ook door ouders als prettig wordt ervaren.
 • Er is net gestart met de bouw van een nieuwe Eemsdelta Campus die huisvesting gaat bieden aan ongeveer 1.700 leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs en mbo: George Martens School, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, Theda Mansholt College en Noorderpoort (mbo). De campus biedt daarmee een gevarieerd aanbod van onderwijs, waarin de scholen samenwerken met elkaar én met verenigingen, instellingen en bedrijven uit de regio. Ook voor sport- en culturele verenigingen komen er voorzieningen. Deze campus biedt geweldige mogelijkheden met ruime voorzieningen om het onderwijs van de toekomst in de regio vorm te geven. Zie: campuseemsdeltagroningen.nl
 • Waar de afgelopen jaren juist was ingezet op een sterke eigen profilering van de vier deelscholen wordt nu gevraagd om gezamenlijkheid en het verbinden naar één school. Dat vraagt een omslag in het denken en doen, en vooral in de concretisering daarvan binnen de campus. Dit zal onder meer een sterker beroep doen op afstemming en eenheid binnen de leiding.
 • Hoewel de vorming van de nieuwe Campus veel tijd en aandacht zal vragen, blijft de Rutger Kopland School als zelfstandige locatie in Siddeburen bestaan. De samenwerking met en verbinding van beide locaties moet daarbij niet uit het oog worden verloren.
 • Er is sprake van krimp in de regio en concurrentie vanuit de stad Groningen; het aantal leerlingen neemt af door enerzijds demografische krimp en anderzijds een verminderd marktaandeel. De concurrentie vanuit de stad Groningen ligt op een steenworp afstand en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het blijvend realiseren van een breed onderwijsaanbod met duurzame kwaliteit van het onderwijs is een belangrijke opgave voor de komende periode. Daarbij is het verder ontwikkelen van een eigentijds onderwijsprogramma van levensbelang.
 • Samenwerking met andere scholen in de regio; het streven is om de stichting bestuurlijk onder te brengen in een koepel van scholen onder één bestuur. Dit betekent dat de algemeen directeur een centrale rol in de regio Eemsdelta zal krijgen en daar het boegbeeld van de organisatie zal zijn.
 • De organisatie heeft een wisselvallige historie op het gebied van (onderwijs)kwaliteit. Men ervaart in dit opzicht wel eens een gebrek aan planmatigheid en bestendigheid door de organisatie heen. Er wordt hard gewerkt aan een herstelopdracht vanuit de inspectie.

De opdracht

 • De school als een aantrekkelijke en kwalitatief sterke organisatie positioneren in de regio.
 • Het realiseren van een enthousiaste, effectieve en vruchtbare samenwerking binnen de nieuwe campus op alle terreinen. Daarnaast zal er ook aandacht moeten worden gehouden voor de Rutger Kopland School als zelfstandige locatie en voor de samenwerking tussen beide locaties.
 • Samen met de medewerkers de beschreven onderwijsvisie (de bedoeling) realiseren door een planmatige aanpak, inclusief een helder proces.
 • Het vormgeven aan en positioneren van de schoolleiding, zodanig dat secties, werkgroepen en teams zo goed mogelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor het onderwijs. Daarbij hoort ook het verder professionaliseren van de organisatie zowel onderwijskundig, als bedrijfsmatig.
 • Extern de relaties met relevante partners (gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties etc.) onderhouden en versterken in het belang van het onderwijs.
 • De onderwijskwaliteit waar nodig op orde brengen en houden. Dit vraagt om planmatigheid en het bestendigen van behaalde resultaten.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Is een stevig en vasthoudend onderwijskundig leider.
 • Is optimistisch en progressiegericht.
 • Is koersvast: biedt duidelijkheid en kaders.
 • Is mensgericht en benaderbaar.
 • Geeft aandacht en vertrouwen.
 • Is een teamspeler.
 • Organiseert verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces.
 • Werkt systematisch en planmatig.
 • Heeft een goede externe focus.
 • Heeft humor en kan relativeren.
 • Is een stevige en positief-kritische sparringpartner voor de bestuurder.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Leidinggevende ervaring op directieniveau.
 • Ervaring met het aansturen van ingrijpende/complexe veranderprocessen.
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van een (onderwijskundige) visie naar een concrete, gedragen aanpak.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 9 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 20 april 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-algemeen-directeur-Stichting-VO-Eemsdelta-1.pdf

Aanvullend informatiepakket

5-SVOE-Schoolplan-2021-2024-.pdf2021-01-14-Basisdocument-IV-FK.pdf2021-Structuur-directie-op-weg-naar-de-campus.pdf
Sjoerd Molenaar

Contactpersoon

Adviseur Sjoerd Molenaar begeleidt deze procedure. Sjoerd Molenaar is bereikbaar via: sjoerd.molenaar@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 50 39 64.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.