Bestuurder – Cadans Primair

logo Cadans Primair
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeSint Michielsgestel play_arrow1,0 fte play_arrowConform bestuurders cao-PO play_arrowGeplaatst op: 21 december 2018 play_arrowSolliciteren t/m: 24 januari 2019

Let op! In verband met onderhoud is het op zaterdag 19 januari tussen 10:00u en 15.00u niet mogelijk om te solliciteren.

Cadans Primair in Sint Michielsgestel zoekt een bestuurder met een goede balans tussen sturen, coachen en faciliteren.

SKIPOS en SKOH zijn vanaf 1 januari 2019 officieel verbonden en gaan samen verder als Cadans Primair. Er is een nieuwe stichting met 12 basisscholen en ongeveer 2.800 leerlingen ontstaan. Het betreft 11 katholieke scholen en één interconfessionele school.

De functie

 • Functieniveau: Conform bestuurders cao-PO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: uiterlijk 1 augustus 2019

De opdracht

De opdracht van de bestuurder bestaat uit:

 • Verder bouwen aan één krachtige organisatie Cadans Primair. Hierbij de cultuur en sfeer van ontwikkeling, samenwerking, open houding en overleg behouden. Verder samenvoegen van verschillende elementen (o.a. houding, gedrag, kwaliteitsborging, ICT) van de oorspronkelijke organisaties SKIPOS en SKOH tot één organisatie. In het schooljaar 2019/2020 zal moeten worden gestart met het ontwikkelen van een nieuw strategisch kader.
 • Doorontwikkelen van de lerende organisatie met daarbij aandacht voor innovatieve vormen van onderwijs, het sturen op kwaliteit van onderwijs en het verder ontwikkelen van mooie initiatieven binnen de scholen. Bovenschoolse expertise nog beter met elkaar delen. Verder ontwikkelen van het werken met Persoonlijke leergemeenschappen.
 • Sparringpartner zijn voor de directeuren. Vanuit gelijkwaardigheid de dialoog aangaan met elkaar en hierbij werken vanuit een inspirerende en open houding.
 • Speciale aandacht hebben voor de toekomst van de verschillende scholen vooral in de kleine kernen. Oog hebben voor de problematiek hierbij maar ook de kansen hiervan zien. Hierbij maatschappelijk ondernemerschap tonen, om in overleg met diverse betrokken partijen scholen tot centra in de kernen van de dorpen te ontwikkelen.
 • De belangen van Cadans Primair op een goede manier vertegenwoordigen binnen de Dommelgroep en een visie hebben op de uitvoering en kwaliteit van diensten van de Dommelgroep.
 • Volgende stappen zetten in de ontwikkeling van passend onderwijs en de samenwerking in het samenwerkingsverband.

Persoonlijk profiel

De bestuurder:

 • heeft een goede balans tussen sturen, coachen en faciliteren;
 • is standvastig, bewaakt de uitgezette koers, maar anticipeert ook op ontwikkelingen;
 • is sensitief;
 • staat voor de organisatie;
 • heeft een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende houding;
 • maakt steeds de doorvertaling richting onderwijs;
 • weet de expertise van de professionals goed te benutten;
 • beweegt zich gemakkelijk in het politieke speelveld;
 • verbindt mensen en processen met elkaar;
 • bezit zelf relativerend en reflecterend vermogen;
 • is een kritische sparring partner;
 • communiceert helder en transparant.

Selectie-eisen

De bestuurder:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft een hart voor het primair onderwijs en onderschrijft de kernwaarden van Cadans Primair;
 • heeft kennis van de landelijke en regionale ontwikkelingen in de sector en overheidsregelgeving;
 • heeft ruime leidinggevende ervaring;
 • heeft ervaring in het aansturen van een (fusie)organisatie;
 • heeft ervaring in het werken met gemeenten, vastgoed en financiën;
 • heeft kennis van managementtechnieken, organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid.

Selectiewens

De bestuurder:

 • heeft ervaring met maatschappelijk ondernemerschap.

Solliciteren

We roepen je op om je uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 24 januari 2019 te uploaden op onze website. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt de sollicitatieprocedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.