Bestuurssecretaris – PCOU Willibrord

logo pcou willibrord
play_arrowPrimair onderwijs (PO), Speciaal onderwijs (SO), Voortgezet onderwijs (VO) placeUtrecht play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowCAO-VO schaal 13 play_arrowGeplaatst op: 2 november 2018 play_arrowSolliciteren voor: 20 november 2018

PCOU Willibrord in Utrecht is op zoek naar een initiatiefrijke en resultaatgerichte bestuurssecretaris.

De Stichting PCOU en de Willibrord Stichting vormen samen PCOU Willibrord. De Utrechtse onderwijsgroep PCOU Willibrord biedt basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en heeft wortels in het christelijk onderwijs. De herkomst is herkenbaar in de overtuiging dat PCOU Willibrord er is voor alle leerlingen: Iedereen is welkom. PCOU Willibrord koestert die diversiteit en veelkleurigheid. Voor elk kind is er een passende plaats op één van de scholen.

De functie

 • Functieniveau: conform cao-VO schaal 13
 • Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte
 • Aanstelling: zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 april 2019

De opdracht

De bestuurssecretaris levert een belangrijke bijdrage door de bestuurder en de raad van toezicht te ‘ontzorgen’ op het terrein van advisering, governance en het bewaken van de voortgang van processen met betrekking tot de bestuursvraagstukken.

De hoofdbestanddelen van de functie zijn:

 • Bestuurlijk en juridische adviseur: De bestuurssecretaris is sparringpartner voor het college van bestuur en geeft (on)gevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied, actuele wet- en regelgeving en good governance. Hij/zij stelt beleidsadviezen op en draagt zorg voor monitoring en evaluatie. De bestuurssecretaris signaleert ontwikkelingen op het terrein van wet en regelgeving, neemt initiatieven om vroegtijdig hierop te anticiperen en komt met voorstellen om beleid hierop te ontwikkelen of aan te passen. De functionaris bewaakt de kwaliteit van de reglementen en statuten. Ook werkt de bestuurssecretaris op dit vlak voor de schoolleiders.
 • Governance: De bestuurssecretaris volgt en bewaakt de juiste en tijdige procedures op het gebied van governance en overige regelgeving op bestuurlijk en toezichthoudend niveau. Ook hierin treedt de bestuurssecretaris op als adviseur die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van bestuur en de raad van toezicht.
 • Kwaliteit besluitvorming: De bestuurssecretaris draagt zorg voor een goed functioneren van het overleg van het college van bestuur met de diverse gremia in de organisatie (directeurenoverleg, GMR etc.).
 • Ondersteuning raad van toezicht: De bestuurssecretaris verzorgt de vergaderstukken, verwerkt vergaderingen van de raad van toezicht en ziet toe op de technische kwaliteit van de vergaderstukken. Hij/zij draagt zorgt voor de vastlegging en de voortgangsbewaking van de uitvoering van de RvT-besluiten.
 • Aansturen van het bestuurssecretariaat.

Persoonlijk profiel

De bestuurssecretaris:

 • Heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Is een stevige gesprekspartner.
 • Heeft een proactieve en dienstverlenende houding.
 • Is procesmatig en juridisch sterk.
 • Schakelt gemakkelijk met verschillende gremia in en buiten de organisatie.
 • Is conceptueel en analytisch sterk.
 • Is gericht op samenwerking en verbinding.
 • Is vriendelijk assertief.
 • Is initiatiefrijk en resultaatgericht.

Selectie-eisen

De bestuurssecretaris:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding op juridisch en/of bestuurlijk gebied.
 • Heeft ruime relevante werkervaring in vergelijkbare functies in complexe organisaties.
 • Ruime ervaring op het gebied van governance.
 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 20 november 2018 te uploaden op onze website. De deadline voor de searchperiode is 28 november 2018. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt de sollicitatieprocedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.