Businesscontroller – Stichting VierTaal

play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeAmsterdam play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 15 januari 2021

Stichting VierTaal is op zoek naar een inhoudelijk stevige, zelfstandige businesscontroller.

Stichting VierTaal verzorgt onderwijs voor ruim 1200 leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (cluster 2 onderwijs). Dit doet zij in Almere, Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland Noord. 7 (voortgezet) speciaal onderwijs scholen en 4 ambulante diensten werken daarbij intensief samen.

VierTaal is, ten opzichte van andere landelijke cluster 2-instellingen, een relatief jonge stichting. VierTaal is op 1 augustus 2015 opgericht en ontstaan vanuit de stichtingen Haagse Scholen, Orion en Surplus (betreft hun scholen en de bijbehorende ambulante diensten). Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere over de inzet van hun ambulante dienstverlening onder de vlag van VierTaal.

Functieprofiel

De functie

Stichting VierTaal is op zoek naar een businesscontroller.

 • Functieniveau/salariëring:               schaal 12 (met toelage)
 • Omvang:                                              0,8 – 1,0 fte
 • Ingangsdatum:                                   zo spoedig mogelijk

Context

 • Cluster 2 onderwijsinstellingen hebben al enige jaren te maken met een toenemend aantal leerlingen met gelijkblijvende bekostiging. Als gevolg daarvan zit er een fikse spanning in de exploitatie.
 • Het bestuursbureau is dienstbaar aan het onderwijs en de ambulante dienstverlening. Dat betekent dat alles wat het bestuursbureau doet ten goede moet komen aan het onderwijs en de ambulante dienstverlening en op die manier aan de leerling.
 • De verwachting is dat een businesscontroller de directeur-bestuurder en regiodirecteuren adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van het financiële beleid. Daarnaast geeft de businesscontroller uitvoering aan beleids- en beheersmatige activiteiten op financieel gebied. Op dit moment is er een controller a.i. aangesteld.
 • De businesscontroller vervult een onafhankelijke rol richting Raad van Toezicht en onderhoudt rechtstreeks contact met zowel de auditcommissie als de raad.
 • De directeur-bestuurder, de regiodirecteuren en de controller a.i. werken aan een bijstelling van het Strategisch Instellingsplan (SIP), met een financiële paragraaf, die voldoende waarborgen biedt voor een gezond meerjarenperspectief. Ook is een verbetertraject van de planning&control opgestart, waarin een bijdrage van de nieuwe businesscontroller wordt verwacht.

De opdracht

 • Zorgdragen voor de totstandkoming van accurate, actuele en toegankelijke sturingsinformatie op elk niveau van directeur-bestuurder, regiodirecteuren tot raad van toezicht. Dat geldt ook voor begrotingen, managementrapportages en jaarrekeningen.
 • Beoordelen (strategische) beleidsvoorstellen op financiële consequenties en/of haalbaarheid, op mogelijkheden tot financiering en control. (Gevraagd en ongevraagd) alternatieven ontwikkelen en de consequenties daarvan aangeven. Hierbij ook oog hebben voor (onderwijs)kwaliteit.
 • Duidelijke afspraken realiseren over verdeling van baten & lasten en budgettaire spelregels. Scherp toezien op vastgestelde begrotingen. Knelpunten signaleren en bespreekbaar maken.
 • Actief verbinding blijven zoeken met het primaire proces (regiodirecteuren en personeel van de regio’s). Een juiste balans vinden tussen het adviseren van het directieteam en het bewaken van de afgesproken kaders.
 • Regiodirecteuren ondersteunen in het al opgestarte proces naar resultaatverantwoordelijkheid. Voorts in samenspraak instrumentarium (waaronder kpi’s) ontwikkelen, begroting en forecasts bespreken en effecten doornemen.
 • Het initiëren van (financiële) procesverbetering en het zorgdragen voor een adequate AO/IC.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v. treasury- en liquiditeitsmanagement.
 • Onderhouden van externe contacten met onder meer accountants, banken, OBM, overheden en samenwerkingspartners.
 • Het beheren van het meerjaren investeringsprogramma en meerjaren onderhoudsprogramma.
 • Een bijdrage leveren aan de (her)inrichting van het bestuursbureau, waarbij gedacht wordt aan een matrixconstructie. De directeur-bestuurder fungeert als opdrachtgever en de regiodirecteuren worden betrokken bij de implementatie. De businesscontroller ondersteunt de directeur-bestuurder en raad van toezicht.
 • Verdere uitwerking van de taakverdeling tussen het bestuursbureau en het primaire proces. Duidelijke afspraken maken over welke activiteiten centraal (door bestuursbureau) en welke decentraal worden uitgevoerd. In dit proces ook de dienstverlening vanuit OBM betrekken.
 • Inzetten op een meer efficiënte en effectieve organisatie waarin elkaar aanspreken mogelijk is.
 • Mogelijk wordt in de toekomst nog toegevoegd: de aansturing van een ICT-adviseur en 3 P&O medewerkers. Voor de laatstgenoemden geldt ook: actief betrekken bij begroting en verantwoording, beleid en advies ten aanzien van personeel en professionalisering.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Stevige (inhoudelijke) sparringpartner
 • Duidelijk en transparant
 • Je onafhankelijk durven opstellen en “nee” kunnen zeggen
 • Dienstverlenend, verbindend en bereid om een helpende hand te bieden
 • Houdt van dynamiek en kan goed relativeren
 • Benaderbare teamplayer met oog voor verschillen
 • Zelfstandig, zorgvuldig en zelfsturend

Selectie-eisen

 • Ervaring als businesscontroller in een (onderwijs)organisatie met complexe in- en externe geldstromen c.q. externe financiering en subsidiëring
 • Kennis van bedrijfsvoering processen op gebied van personeel & financiën
 • Ervaring met het doorvoeren van verbeteringen en aansturen van verandertrajecten
 • Ervaring met (functioneel) aansturen van een team en/of projectleden

Selectiewensen

 • Kennis van de bekostigingssystematiek van speciaal onderwijs
 • Kennis van ICT, huisvestingsvraagstukken en (Europese) aanbestedingen

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 2 februari te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op maandag 1 februari. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

functieprofiel-businesscontroller-VierTaal-1.pdf

Aanvullend informatiepakket

VierTaal-Strategisch-Instellingsplan-2019-2023.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.