Directeur basisschool Sterrenrijk – Stichting Triade

logo stichting Triade
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeGeleen play_arrow1,0 fte play_arrowCAO-PO; DB play_arrowGeplaatst op: 7 september 2018

Stichting Triade in Geleen is op zoek naar een daadkrachtige, transparante en inspirerende directeur voor basisschool Sterrenrijk.

Triade is het bevoegd gezag van 8 katholieke basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen. Met ruim 2000 leerlingen en 175 medewerkers is Triade een middelgrote onderwijsstichting in Limburg. Sterrenrijk is een katholieke basisschool in Geleen. De school is gehuisvest in een fris gerenoveerd schoolgebouw en verzorgt onderwijs aan zo’n 290 leerlingen.

De functie

 • Functieniveau                                   : CAO-PO; DB
 • Betrekkingsomvang                        : 1,0  fte
 • Aanstelling                                        : 1 januari 2019 of z.s.m.

De opdracht

De specifieke opdracht voor de directeur van Sterrenrijk bestaat uit de volgende aspecten:

 • Verder bouwen aan een professionele teamcultuur.
 • Met het team op weg gaan in een helder gestructureerd onderwijskundig visietraject.
 • Positieve schoolprofilering.
 • Bovenschools participeren in het directeurenteam van Stichting Triade.

Profiel van de directeur

De nieuwe directeur van Sterrenrijk:

 • Heeft aantoonbare brede managementervaring binnen het onderwijs.
 • Beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding die recht geeft op registratie.
 • Ontwikkelt zich op basis van de “competentiematrix Directeur” van Triade (zie informatiepakket).
 • Heeft een duidelijke visie op onderwijs.
 • Kan samen met het team een koers uitzetten en hierbij voorop gaan.
 • Kan mensen met elkaar in verbinding brengen en weet een klimaat te scheppen waarin kinderen, ouders en team zich gewaardeerd en gehoord voelen.
 • Heeft ervaring met verandermanagement.
 • Is onderwijskundig en organisatorisch sterk.
 • Is oprecht en zichtbaar betrokken bij het onderwijsproces.
 • Heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Persoonlijk profiel

 • Daadkrachtig
 • Transparant
 • Inspirerend
 • Humor

Selectie-eisen

 • Heeft aantoonbare managementervaring binnen het onderwijs.
 • Heeft een erkend schoolleiders diploma.

Solliciteren?

We roepen je op om je uitgebreide CV met motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 29 september a.s. te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 5 oktober 2018.

Contactpersoon

Adviseur Marianne van Rossum begeleidt de sollicitatieprocedure. Marianne van Rossum is bereikbaar via: marianne.van.rossum@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 19 07 31 34 .

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.