Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband V(S)O Groningen Ommelanden

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeGroningen play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 23 september 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 1 november 2021

Samenwerkingsverband V(S)O Groningen Ommelanden is op zoek naar een initiatiefrijke directeur-bestuurder die weet te verbinden.

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. Om in de praktijk uitvoering te geven aan het Passend Onderwijs zijn er op regionaal niveau samenwerkingsverbanden ingericht, zo ook in de regio Groningen Ommelanden. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (verder te noemen SWV GO) vormt een samenwerking tussen twaalf schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs en acht schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Het doel van het SWV GO is het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio. Het uitgangspunt is dat het onderwijs en de ondersteuning zo thuis nabij mogelijk wordt gerealiseerd. Hiertoe heeft het SWV GO een ondersteuningsstructuur ingericht, en onderhoudt deze, voor elk kind dat (soms) extra ondersteuning nodig heeft. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in een Ondersteuningsplan.

Het SWV GO beslaat een uitgestrekte regio met elf gemeenten, vier mbo-instellingen, vier RMC’s (Regionale Meld- en Coördinatiepunten), de CvA (Commissie van Advies) en drie OOGO (op overeenstemmingsgericht overleg)  regio’s (sociaal domein en Passend Onderwijs).
Om integraal samen te werken rondom de jongere vraagt dit om regionale samenwerking, uitwisseling van expertise en goede afstemming met ouders, tussen scholen onderling en tussen scholen en gemeenten (inclusief zorgpartners).

De functie

 • Functieniveau: 15, cao VO
 • Betrekkingsomvang: 0.8 – 1.0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast
 • Per 1 september 2021 of z.s.m. daarna

Context

 • SWV V(S)O GO is een collegiaal samenwerkingsverband; het belang van het grotere geheel staat centraal. Dat geldt ook als er lastige keuzes gemaakt moeten worden. Iedereen is dan in staat en bereid om over zijn of haar eigen schaduw heen te stappen om het beste te doen voor een leerling. Er wordt niet vanuit macht en/of positie gewerkt.
 • Het samenwerkingsverband heeft een grote geografische omvang met daarbinnen duidelijke regionale verschillen wat aanpak, ondersteuningsvragen en problematiek betreft. Het VSO neemt een eigen, erkende en stevige positie in. Er is veel zelfwerkzaamheid bij de aangesloten schoolbesturen en het team van SWV V(S)O GO beschikt over veel kennis en expertise.
 • SWV V(S)O GO laat een duidelijke stem horen in het regionale en landelijke debat. Vanuit passie wordt een actieve, hartstochtelijke lobby gevoerd. De contacten met de elf betrokken gemeentes zijn goed georganiseerd.
 • De OPR en het team zijn gewend om goed geïnformeerd en betrokken te worden.

De opdracht

 • Als directeur-bestuurder zul je een significante bijdrage leveren aan het vervullen van de maatschappelijke opdracht om passend onderwijs te bieden aan ieder kind.
 • Als directeur-bestuurder zorg jij ervoor dat je het geluid van SWV V(S)O GO luid en duidelijk laat horen in de diverse gremia, die een rol spelen bij passend onderwijs. Je voert een actieve, overtuigende lobby overal waar nodig. Je krijgt zaken op de agenda.
 • Het OOGO kent al een goede inhoudelijke insteek, maar moet in de diverse regio’s nog verder versterkt worden. Bestaande (goede) contacten met sleutelfiguren kunnen nog verdiept worden.
 • SWV V(S)O GO werkt op dit moment al goed samen met het samenwerkingsverband Groningen Stad. Als nieuwe directeur-bestuurder zal je moeten blijven investeren in deze samenwerking om zo in samenwerking de dienstverlening naar de leerling op een hoger plan te kunnen tillen.
 • SWV V(S)O GO heeft in de afgelopen periode beleidsmatig gezien alles op orde gebracht. Het team is toegerust om de scholen verder gericht te ondersteunen. Als directeur-bestuurder ga je hierin voorop.
 • Scherp blijven sturen op behoud van de goede financiële basis van SWV V(S)O GO, zeker gezien de verwachte krimp.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Je gelooft in de kracht van samen. Je weet verbinding te maken met de doelgroep en alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Je werkt graag vanuit co-creatie.
 • Je overziet een breed werkveld, zodat je niet alleen acteert op een abstract bestuurlijk niveau, maar bijvoorbeeld ook het ECT verder kunt helpen met het dossier van een individuele leerling.
 • Je wacht niet af, maar neemt initiatief. Je hebt ambitie en visie en kijkt vooruit. Je durft ‘buiten de lijntjes te kleuren’.
 • Je bent in staat om jouw communicatie en aanpak af te stemmen op jouw gesprekspartner, variërend van leerling tot minister.
 • Je houdt niet van poeha en staat met beide benen stevig op de grond. Je bent benaderbaar en luistert goed.
 • Je werkt doelgericht en stelt kaders.
 • Je bent leergierig en goed in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken.
 • Je bent (politiek) sensitief en zorgt voor een balans tussen betrokkenheid en distantie.

Selectie-eisen

 • De bedoeling van passend onderwijs onderschrijven.
 • Leidinggevende ervaring in een complexe organisatie met hoogopgeleide professionals.
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van bedrijfsvoering en financiën.

Selectiewensen

 • Kennis van passend onderwijs.
 • Kennis van de regio Groningen & Ommelanden en een bijbehorend netwerk.
 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs.
 • Affiniteit met de doelgroep.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 1 november a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is snel daarna. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-directeur-bestuurder-SWV-GO.pdf
Sjoerd Molenaar

Contactpersoon

Adviseur Sjoerd Molenaar begeleidt deze procedure. Sjoerd Molenaar is bereikbaar via: sjoerd.molenaar@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 50 39 64.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.