Directeur – bestuurder Samenwerkingsverband Sterk VO – Utrecht

play_arrowSpeciaal onderwijs (SO) placeUtrecht play_arrow1.0 fte play_arrowGeplaatst op: 19 maart 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 18 april 2021

Samenwerkingsverband Sterk VO is op zoek naar een directeur – bestuurder met senioriteit en zichtbaarheid in Utrecht.

Het passend onderwijs in Nederland kent veel verschijningsvormen. De inbedding in de samenleving en de maatschappelijke opdracht van de samenwerkingsverbanden staat regelmatig onder druk en aan media-aandacht ontbreekt het niet. Een samenwerkingsverband vraagt vanuit haar positionering als “netwerkorganisatie” een specifieke rolvervulling.

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht zijn aangesloten bij Sterk VO (> 20.000 leerlingen). Alle schoolsoorten en onderwijsniveaus zijn in het samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Het Sterk VO is een professionele organisatie die het als zijn opdracht ziet en ook uitdraagt dat ieder kind een passende onderwijsplek verdient. In denken en handelen staat de leerling centraal. Met scholen, kernpartners en gemeenten werkt Sterk VO samen aan een doorlopende schoolloopbaan voor jongeren en zorgen zij voor goede ondersteuning waar dat nodig en gewenst is. De samenwerkingspartners ervaren Sterk VO als zeer ondersteunend en slagvaardig.

Functieprofiel

Vooraf

De huidige directeur-bestuurder laat een organisatie en een leiderschapsstijl achter die veel waardering oogst. Zowel in- als extern zijn er veel positieve reflecties opgehaald. De ‘bedoeling’ van het SWV staat bij Sterk VO in alles voorop: er is een sterk commitment voelbaar en waarneembaar bij de leerlingen. Voor hen is het tenslotte allemaal bedoeld.

Sterk VO is een groot en bovengemiddeld functionerend samenwerkingsverband. Daarbij past alleen een bovengemiddelde directeur-bestuurder. In deze paragraaf wordt nadere inkleuring gegeven bij de functie en de persoonlijkheid van de man/vrouw geschetst die wordt gezocht.

Over de te werven directeur-bestuurder voor Sterk VO is een groot aantal aspecten benoemd in de interviews. Het meest ingebrachte aspect is dat de nieuwe directeur-bestuurder moet kunnen handelen vanuit een sterke visie op jongerenbeleid en daarbinnen de specifieke rol van het passend onderwijs. De legitimatie van handelen dient gestoeld te zijn op de belangenbehartiging van de doelgroep. Het maatschappelijk belang moet voor ogen worden gehouden zonder focus te verliezen op specifieke kansen/mogelijkheden. Het werken vanuit lokaal, regionaal en landelijk partnerschap en daarbij een niet vrijblijvende samenwerking vorm weten te geven, is een specifiek kenmerk van de functie en vraagt om aspecten als rolzuiverheid en -vastheid en het kunnen uitoefenen van invloed zonder macht.

Sinds het Sterk VO werkt volgens de verenigingsstructuur met een ALV en commissies is gekozen voor de functie directeur-bestuurder met bijgestelde functies binnen de staf/het MT. Het werven van een onafhankelijk voorzitter voor het bestuur Sterk VO ligt momenteel voor. Het toezichtkader 2013 moet worden aangepast waarbij de gekozen structuur en besturingsfilosofie (Carver) uitgangspunt is.

De opdracht en vraagstukken voor Sterk VO

Als opdracht voor de directeur-bestuurder worden, naast de reguliere taak- en verantwoordelijkheidsgebieden, de volgende specifieke thema’s gemarkeerd.

 • Vanuit visie borgen en voortzetten van de ingezette koers van Sterk VO;
 • Alert blijven op de positionering van het SWV en op de verbinding met en tussen de scholen. Mede in relatie tot wisselingen op niveau van schoolleiders en bestuurders. (voortdurend bewust blijven van je faciliterende rol in het licht van de wettelijke opdracht);
 • De doorontwikkeling van het OPDC begeleiden;
 • Anticiperen op actuele vraagstukken als de gevolgen van de pandemie en het groot nationaal onderwijsplan;
 • Mee bestrijden van toenemende segregatie en bevorderen kansengelijkheid;
 • Implementeren van het nieuw bestuurlijk model, met aandacht voor medezeggenschap/OPR;
 • Zorgdragen voor adequaat personele capaciteit en kwaliteit ten behoeve van de ondersteuning op de scholen en de eigen organisatie;
 • Aandacht hebben voor het verschil tussen de gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht. Verschil in omvang en context vraagt een op onderdelen gedifferentieerde benadering en aanpak.

Persoonlijkheidsprofiel

Voor het Sterk VO wordt een directeur-bestuurder gezocht die:

 • Met senioriteit en zichtbaarheid de belangen van de leerlingen in het complexe speelveld van het SWV weet te behartigen;
 • Werkt vanuit inhoud en persoonlijkheid;
 • Sensitief is voor en adequaat weet om te gaan met de diversiteit aan belangen van alle betrokken samenwerkingspartners en de eigen organisatie;
 • In staat is om dienstbaarheid te combineren met lef en flair;
 • ‘Buiten de lijntjes durft te kleuren’ als het belang van de doelgroep dat vraagt;
 • Luistert en aanspreekt met vertrouwen als basis;
 • Open, toegankelijk, empathisch en bereikbaar is;
 • Houdt van netwerken;
 • Zich authentiek en soepel beweegt in de complexe context van het samenwerkingsverband;
 • Gevoel heeft voor verhoudingen en daar situationeel in weet te acteren;
 • Politiek-bestuurlijk en politiek-strategisch sensitief is.

De functie

 • Functieniveau: cao-VO S16 indicatief;
 • Aanstelling: 1,0 fte en per augustus/september 2021.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van bedrijfsvoeringprocessen en financiën;
 • Stevige ervaring met het leiden van een complexe netwerkorganisatie met (hoogopgeleide) professionals in de publieke sector;
 • (Aantoonbare) affiniteit met de doelgroep;
 • De bedoeling van passend onderwijs onderschrijven.

Selectiewensen

 • Kennis van en ervaring in het onderwijs;
 • Kennis van passend onderwijs en affiniteit met zorg voor jeugd;
 • Bekend met grootstedelijke vraagstukken en dynamiek;
 • Relevant netwerk.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 18 april te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 19 mei. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-directeur-bestuurder-Sterk-VO.pdf
Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.