Directeur Brede School de Zonnewende – Stichting Conexus

conexus_300x180
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeNijmegen play_arrow0,8 fte play_arrowDB, conform cao-PO play_arrowGeplaatst op: 21 december 2018 play_arrowSolliciteren t/m: 20 januari 2019

Let op! In verband met onderhoud is het op zaterdag 19 januari tussen 10:00u en 15.00u niet mogelijk om te solliciteren.

Stichting Conexus in Nijmegen zoekt een directeur met samenwerkend vermogen voor Brede School de Zonnewende.

De Zonnewende

Conexus is het bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

De Zonnewende is voor stedelijke begrippen een kleine school. Op de school zitten 144 leerlingen en de school is licht groeiend. De leerlingen zijn verdeeld over 4 leerpleinen (6 basisgroepen). Het schoolteam bestaat uit een directeur, een IB’er, 10 groepsleerkrachten, een onderwijsassistente, een vakleerkracht gymnastiek, 2 conciërges en een administratief medewerkster.

De functie

 • Functieniveau: DB, conform cao-PO.
 • Betrekkingsomvang: 0,8 fte.
 • Aanstelling: tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, ingangsdatum bij voorkeur 1 april 2019 of in overleg.

De opdracht

De nieuwe directeur van Brede School de Zonnewende heeft de komende jaren de volgende opdracht:

 • Door ontwikkelen van het onderwijsconcept in leerpleinen met behulp van de LeerKRACHT-werkwijze.
 • Het verbeteren van de onderwijsresultaten samen met de teams.
 • Het versterken van het Brede Schoolprincipe van de Zonnewende door actief de samenwerking en synergie met alle deelnemende partijen op te zoeken.
 • Een positieve bijdrage leveren aan Stichting Conexus.

Profiel van de nieuwe directeur van Brede School de Zonnewende

Onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap:

 • U heeft ervaring/affiniteit met leerpleinen en de werkwijze “LeerKRACHT” en u zet de ingeslagen weg op de Zonnewende voort.
 • U draagt verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige ontwikkeling van de Brede School.
 • U heeft samenwerkend vermogen.
 • U weet ontwikkelingsplannen te definiëren, te implementeren en te borgen.

 Communicatie:

 • U kunt kinderen, ouders en medewerkers binden.
 • U toont zich zichtbaar en communiceert vriendelijk, open en proactief.
 • U weet de teamleden en externe contacten Brede School actief en gemotiveerd te betrekken bij veranderingsprocessen en daarbij initiatief en experiment aan te moedigen.
 • U vindt ouderbetrokkenheid belangrijk en wil dit stimuleren.
 • U weet de school zichtbaarder te maken in de wijk.

Persoonlijke eigenschappen:

 • U bezit humor, empathisch vermogen, kunt relativeren en bent integer.
 • U beschikt over daadkracht, overtuigingskracht en besluitvaardigheid.
 • U heeft affiniteit met de gemêleerde doelgroep en heeft acceptatie als grondhouding.
 • U kunt probleemoplossend denken en staat positief in het werk.
 • U heeft oog voor de individuele medewerker en heeft vertrouwen in het team.
 • U heeft oog voor de sfeer en cultuur van De Zonnewende als Brede organisatie en zet deze voort.
 • U bent duidelijk zichtbaar voor alle geledingen van de Brede School.

Selectie-eisen

De nieuwe directeur:

 • Beschikt over leidinggevende ervaring, bij grote voorkeur in een onderwijsorganisatie.
 • Heeft een visie op onderwijs, onderwijsontwikkeling en PR.
 • Beschikt over een afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs.

Solliciteren?

We roepen je op om je uitgebreide CV met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 20 januari 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. De deadline voor de searchperiode is 1 februari. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Marianne van Rossum begeleidt de sollicitatieprocedure. Marianne van Rossum is bereikbaar via: marianne.van.rossum@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 19 07 31 34.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.