Directeur CBS De Borg – VCO Haren

play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeHaren play_arrow0,8-1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 8 juli 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 3 september 2021

VCO Haren is op zoek naar een inspirerende directeur CBS De Borg met visie.

VCO

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO) in Haren is het bevoegde gezag van basisschool CBS De Borg. De vereniging bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen van CBS De Borg. Het bestuur van de vereniging wordt uit de ouders gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden hebben zo directe invloed op het te voeren beleid voor de school. Het doel van de vereniging is christelijk onderwijs geven vanuit een christelijke identiteit. De vereniging heeft de Bijbel als grondslag en bron van inspiratie. Die grondslag laat zich vertalen in een aantal beginselen: gerechtigheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en haar naaste, respect voor elkaar en haar omgeving en betrokkenheid. VCO is een zogenaamde eenpitter: één bestuur met één school.

Functieprofiel

De functie

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school en de uitvoering van het beleid. Het bestuur ziet toe op de invulling en uitvoering van de beleidsterreinen en de daarbij behorende kaders.

Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er een nieuwe managementstructuur binnen de school zijn; de directeur en de twee teamleiders vormen samen het managementteam van de school.

De functie van directeur komt vacant vanwege de pensionering van de huidige directeur. 

  • Functieniveau: D12, conform cao-PO
  • Omvang: 0,8 – 1,0 fte
  • Dienstverband: 1 jaar tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband
  • Ingangsdatum: 1 januari 2022

De opdracht

Vanuit strategisch en verbindend leiderschap bouw je met passie en visie samen met alle betrokkenen aan de verdere ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs van De Borg:

 • Je verbindt je aan de missie en visie, identiteit, de besturingsfilosofie en kernwaarden van De Borg en draagt deze zichtbaar en merkbaar uit.
 • Je draagt zorg voor een gezonde en beleidsrijke bedrijfsvoering en betrekt hier de juiste partners bij vanuit een professionele samenwerking met als highlights:
 • Financiën;
 • Huisvesting ;
 • (Strategisch) personeelsbeleid.
 • Je weet vanuit een inspirerend en breed perspectief samen met team verder te bouwen aan toekomstgericht onderwijs voor de leerlingen van de Borg met een focus op:
 • Onderwijsvernieuwingen gekoppeld aan de visie en de context van de school.
 • Procesmatig vorm geven aan heldere ambities met een goede balans tussen prioritering, ruimte voor initiatieven en borging.
 • Een breed integraal aanbod voor leerlingen op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling met hoogwaardige opbrengsten.
 • Het stimuleren van initiatieven van medewerkers met aandacht voor thema’s zoals 21eeeuwse vaardigheden, kunst en cultuur, meervoudige intelligentie en talentontwikkeling van kinderen vertaald in soepele doorgaande leerlijnen.
 • Je geeft samen met het managementteam vorm en inhoud aan de herstructurering van de organisatiestructuur van de school.
 • Je zorgt voor een cultuur waarin teamleden zich individueel en samen verder ontwikkelen, waarbij je eigenaarschap, diversiteit en professionaliteit waardeert, stimuleert en inzet, gekoppeld aan de ambities van de school.
 • Je bent met plezier en verve het boegbeeld van De Borg; je zorgt voor de profilering van de school en een effectieve samenwerking met externe partijen.

Persoonlijke profiel:

 • Inspirator met visie;
 • Goed kunnen schakelen tussen strategisch en operationeel handelen;
 • Betrokken en neemt verantwoordelijkheid;
 • Integer en zorgvuldig;
 • Goede balans tussen informeel en formeel leiderschap;
 • Organisatiesensitief;
 • Verbindend op alle niveaus;
 • Authentiek;
 • Communicatief vaardig;
 • Gericht op samenwerking, zowel intern als extern;
 • Proactief met lef;
 • Breed georiënteerd en onderzoekend;
 • Zichtbaar en benaderbaar;
 • Open en transparant;
 • Geeft ruimte, biedt kaders en vraagt om verantwoording;
 • Daadkrachtig en doortastend;
 • Relativeringsvermogen en een dosis humor;
 • Reflectief ingesteld.

Selectie-eisen

Je hebt:

 • Minimaal een HBO+ werk- en denkniveau.
 • Ruime relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een onderwijsorganisatie.
 • Een afgeronde opleiding tot schoolleider of een vergelijkbare relevante opleiding.
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering.
 • Brede en verdiepte kennis van onderwijsontwikkelingen.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen.

Selectiewensen

Je hebt bij voorkeur:

 • Kennis van en ervaring in het basisonderwijs.
 • Ervaring met het werken op een eenpitter.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 september te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan de opdrachtgever is op 8 september. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor.

Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-directeur-CBS-De-Borg-VCO-Haren.pdf
Antonet Provoost

Contactpersoon

Adviseur Antonet Provoost begeleidt deze procedure. Antonet Provoost is bereikbaar via: antonet.provoost@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 49 33 17.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.