Directeur havo/vwo – Dockinga College Dokkum

Logo Dockinga College
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeDokkum play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 26 juni 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 17 augustus 2020

Het Dockinga College in Dokkum zoekt een directeur havo/vwo met lef en energie.

Het Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in het noordoosten van Fryslân. De school heeft drie locaties: havo/vwo, vmbo gt en de vmbo-VAKschool. Er gaan ruim 1.600 leerlingen naar deze streekschool.

De missie van het Dockinga College is verwoord in de kernboodschap: “Wij geloven in talenten!”, met daaraan drie kernwaarden toegevoegd: betrokkenheid, vertrouwen & respect.

De leerlingen genieten het onderwijs in een pedagogisch-didactisch klimaat dat zich kenmerkt door ervaring, traditie, aandacht en betrokkenheid. De resultaten zijn goed. Op het Dockinga College zijn persoonsvorming en het opbouwen van kennis onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De school is op zoek naar een manier om, ook rekening houdend met demografische ontwikkelingen,  het onderwijs zo te organiseren dat naast het basisprogramma individuele leerwensen kunnen worden gehonoreerd met maatwerk.

Functieprofiel

 • Functieniveau: schaal 14 (de functie wordt binnenkort opnieuw gewaardeerd)
 • Betrekkingsomvang: 0,8-1,0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband (met vooruitzicht op vast), per zo spoedig mogelijk

Het Dockinga College zoekt een directeur havo/vwo en een directeur vmbo, die samen integraal verantwoordelijk zijn voor de totale school.In overleg wordt een portefeuilleverdeling gemaakt. Daarnaast is iedere directeur verantwoordelijk voor zijn/haar sector.

Context

 • De school heeft een pittig jaar achter de rug vanwege krimp in deze regio. De gevolgen daarvan zijn goed voelbaar in alle lagen van de organisatie.
 • De aanmeldingen voor schooljaar 2020/2021 zijn gunstig! De school bereidt zich voor op verder verwachte demografische ontwikkelingen, maar wil ook gestagneerde ontwikkelingen weer vlot trekken.
 • De betrokkenheid van medewerkers is groot en vanuit hun grote betrokkenheid bij de school hebben medewerkers een kritische houding.
 • Het onderwijs kenmerkt zich door veel structuur en duidelijkheid voor leerlingen. Op alle locaties is sprake van een goede begeleidingsstructuur voor leerlingen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het roostersysteem en de lessentabel.
 • De medewerkers identificeren zich meer met hun eigen locatie dan met het Dockinga College als geheel.
 • De dagelijks bestuurder van het Dockinga College is gestart met de verkenning van mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking.

De opdracht voor beide directeuren:

 • Allereerst de basis verder op orde brengen en zorgen voor rust. Het realiseren van een goede structuur, waarbij het volstrekt duidelijk is welke functionaris waar verantwoordelijk voor is en hoe de lijnen lopen.
 • Het Dockinga College laten opereren als één school met een heldere koers en de samenwerking tussen de locaties versterken. Daarnaast zorgdragen voor verbinding met het bestuursbureau en tussen de werkvloer en de schoolleiding.
 • Actualiseren van het schoolplan en een bijdrage leveren aan een strategisch plan voor de toekomst van het Dockinga College. In dat strategische plan komt niet alleen een toekomstvisie voor de school als geheel, maar ook voor de specifieke locaties (incl. huisvesting).
 • Het werven van leerlingen door het versterken van de profilering van de school, de contacten met het PO te intensiveren en creatieve mogelijkheden voor lokale samenwerking te onderzoeken.
 • Zorgdragen voor een heldere visie op leiderschap en bijbehorende profielen voor leidinggevende functies ontwikkelen. Het aansturen, faciliteren en goed positioneren van de teamleiders als onderwijskundig leiders. Een teamleider staat met beide benen in de praktijk, stimuleert de teamleden en maakt zoveel mogelijk gebruik van de kwaliteiten binnen het team.
 • Inzetten op uitbouwen van de huidige kwaliteit van de leerlingbegeleiding, daarnaast op ontwikkeling en implementatie van flexibilisering.
 • Kwaliteitsdenken stimuleren en verder implementeren. Waarbij het niet alleen gaat om kwaliteit van (jaarlijks) terugkerende processen, procedures en producten, maar ook dat men kan leren van fouten en elkaar aanspreekt op gemaakte afspraken.

Directeur havo/vwo

Directeur vmbo

Opdracht Opdracht
 • Zichtbaar zijn, oog hebben voor wat er speelt op de werkvloer en contact maken.
 • Een heldere besluitvormings- en overlegstructuur realiseren. Gemaakte keuzes toelichten (zeker wanneer medewerkers input hebben geleverd).
 • Het enthousiast stimuleren van vernieuwing & innovatie, om een betere balans tussen vernieuwend en meer traditioneel onderwijs te bewerkstelligen.
 • Quest verder ontwikkelen.
 • Het stimuleren van verdere ontwikkeling van ingezette innovaties, zoals het project sterk techniekonderwijs (VAKschool) en digitalisering & talentstromen (GT).
 • Op de VAKschool is de profielstructuur nog voor de landelijke ontwikkelingen neergezet. Deze structuur vraagt nu om een duurzame verankering.
 • Zichtbaar zijn op de locaties, oog hebben voor wat er speelt op de werkvloer en contact onderhouden.

 

Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel
 • Aandacht voor alle medewerkers (OP/OOP/teamleiders).
 • Drijfveren: lef, transparantie, verbinding, denken in oplossingen en energie brengen.
 • Stijl: analytisch, positief, nuchter en toekomstgericht.
 • Type: verbindend en slagvaardig leider, bouwer en inspirator.
 • Stijl van communiceren: helder, luisterend oor, besluiten goed onderbouwen en nee durven zeggen.
 • Aandacht voor alle medewerkers (OP/OOP/teamleiders).
 • Drijfveren: besluitvaardig, ontwikkeling, verbinding, handelen vanuit visie en ambitie.
 • Stijl: krachtig, toekomstgericht, positief, nuchter en recht door zee.
 • Type leidinggevende: dienend leider, belangenbehartiger en scenariodenker.
 • Stijl van communiceren: duidelijk, luisterend oor en toegankelijk.
Selectie-eisen Selectie-eisen
 • Ruime leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie.
 • Ervaring met het aansturen van veranderprocessen.
 • Ervaring met het realiseren van onderwijsontwikkeling.
 • Ervaring met teamontwikkeling.
 • Leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie.
 • Ervaring met het begeleiden van onderwijsvernieuwing.
 • Ervaring met het profileren van een organisatie.
Selectiewensen Selectiewensen
 • Ervaring met havo/vwo.
 • Minimaal 4 à 5 jaar willen blijven.
 • Willen verbinden aan de regio.
 • Ervaring met talentonderwijs.
 • Ervaring met TNT.
 • Minimaal 4 à 5 jaar willen blijven.
 • Willen verbinden aan de regio.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 17 augustus 2020 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is eind augustus. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Directeur-hv-en-Directeur-vmbo-Dockinga-College.pdf

Aanvullend informatiepakket

18.07.23-Schoolplan-Dockinga-College.pdf18.09.28-Verbeterplan-Dockinga-College-KA1-en-OP3.pdf19.11.06-Managementstatuut-DC.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.