Directeur Dutch HealthTec Academy – MBO Amersfoort

play_arrowMiddelbaar beroepsonderwijs (MBO) placeAmersfoort play_arrow1,0 fte play_arrowSchaal 14 cao-MBO play_arrowGeplaatst op: 12 oktober 2018 play_arrowSolliciteren voor: 27 oktober 2018

MBO Amersfoort is op zoek naar een Directeur Dutch HealthTec Academy.

MBO Amersfoort staat voor toegankelijk, ondernemend en vakkundig onderwijs. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht.

De functie

 • Functieniveau:                                Schaal 14 cao-MBO
 • Betrekkingsomvang:                     1,0 fte
 • Ingangsdatum:                               zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 februari 2019

De opdracht

Je bent verantwoordelijk voor de DHTA en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van MBO Amersfoort. Je maakt deel uit van het directieoverleg en managementteam van MBO Amersfoort.

Je geeft leiding aan het primair proces: onderwijs en examinering en zorgt voor een goede bedrijfsmatige aansturing van de processen in de school.

Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de basis: organisatie van het onderwijs, onderwijs- en examenkwaliteit en de PDCA-cyclus en bedrijfsvoering.

Je bouwt aan de ontwikkeling van onderwijsbedrijven voor de BOL-opleidingen en versterkt de samenwerking met het HBO, onder andere in de vorm van AD-trajecten.

Je bent verantwoordelijk voor het in positie brengen en houden van de twee teamleiders, mede door het maken van resultaatafspraken en een heldere verantwoordelijkhedenstructuur.

Je zorgt voor een duidelijke, transparante en proactieve communicatie. Verder ontwikkelen van een professionele (aanspreek-)cultuur binnen de school (afspraak = afspraak). Daarnaast oog hebben voor mogelijkheden en passie van mensen. Zichtbaar aanwezig zijn in de school.

Het is jouw taak om relaties op te bouwen en te onderhouden met instituten en bedrijven buiten de school die kunnen bijdragen aan de opleiding van studenten. Participatie in de landelijke netwerken rondom gezondheidstechniekonderwijs is hierbij ook van belang.

Je bouwt de rol van de DHTA als expertise centrum voor haar branches uit door o.a. initiatief te nemen bij de herziening van kwalificaties om de aansluiting met de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te waarborgen en door het ontwikkelen van cursussen en leergangen gericht op het duurzaam ontwikkelen van personeel in de verschillende branches.

Je zorgt voor een groei van het aantal studenten bij de opleidingen maar ook door het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en contractactiviteiten.

Selectie-eisen

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met leidinggeven aan een professionele onderwijsorganisatie in beweging, bij voorkeur beroepsonderwijs.
 • Bewezen organisatorische vaardigheden.
 • Zakelijk, ondernemende en resultaatgericht leiderschap.
 • Ziet en creëert kansen voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van de bestaande.
 • Zet beleid om in werkelijkheid.
 • Open communicator, transparant en integer.
 • Werkt vanuit respect.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk en uiterlijk 26 oktober a.s. te uploaden via de solliciteer button op onze website. De deadline voor de searchperiode is 14 november 2018. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Kees Blokland begeleidt de sollicitatieprocedure. Kees Blokland is bereikbaar via: kees.blokland@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 10 95 29 21 .

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.