Directeur fusieschool Sevenum & De Kroevert in Kronenberg

Dynamiek
play_arrow placeHorst play_arrow0,8-1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 28 mei 2021

Fusieschool Sevenum & De Kroevert in Kronenberg zijn op zoek naar een directeur die het leren nooit verleerd is.

Dynamiek Scholengroep

Stichting Dynamiek Scholengroep verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Onder deze organisatie vallen 19 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal onderwijs. Dynamiek staat voor goed onderwijs dat uitgaat van de behoefte van hun ruim 3.000 leerlingen. 380 medewerkers zetten zich daar iedere dag met veel energie voor in.

Het onderwijsaanbod past in de huidige pluriforme samenleving en is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen. De scholen zijn allemaal uniek, met een eigen sfeer, aanpak en onderwijsconcept.

Dynamiek Scholengroep wil van traditionele schoolgebouwen naar leeromgevingen die de leerlingen uitdagen en aanzetten tot ontdekking. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden om het bedrijfsleven meer bij het onderwijsproces te betrekken, zodat de leerlingen dichter bij de dagelijkse praktijk komen te staan en andersom. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor Wetenschap en Techniek.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: D13, conform cao-PO
 • Betrekkingsomvang: 0.8 0 – 1.0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband met vooruitzicht op vast

Context

 • Fusieschool in Sevenum -> De Ezelsbrug:
  • Het afgelopen jaar is een gezamenlijke visie voor de fusieschool ontwikkeld.
  • De ontwikkelingen worden gedragen door het relatief jonge team.
  • In het integraal huisvestingsplan staat nieuwbouw gepland, waarmee zeer waarschijnlijk per 2024 wordt gestart. Dit geeft mooie kansen om de onderwijsvisie ook in de leeromgeving te integreren.
  • Het leerlingenaantal zal in de komende jaren teruglopen naar ca. 320 is de verwachting. In Sevenum is ook nog een openbare basisschool.
 • De Kroevert:
  • Het team is ervaren en ontzettend zelfredzaam.
  • Het team zoekt een directeur met wie zij kunnen sparren.
  • Deze zomer wordt het schoolgebouw verbouwd om met leerpleinen te kunnen gaan werken.
 • De teams van de drie scholen zijn gewend aan veel ruimte om hun werkzaamheden uit te voeren.

De opdracht

 • De teams inspireren en leiden.
 • Samen met de teamleden verder voortbouwen op de stevige fundamenten om innovatief thuisnabij en toekomstbestendig onderwijs te ontwikkelen.
 • Heldere kaders bieden en de beschikbare energie kanaliseren. Anders gesteld: sturen op het proces in plaats van op inhoud en uitvoering.
 • Samenwerken met de leden van het kwaliteitsteam, die je faciliteert en prikkelt.
 • Oog hebben voor de talenten en krachten van medewerkers en hen kansen bieden.
 • Vanuit oprechte interesse in kinderen, ouders en medewerkers in verbinding zijn.
 • Boegbeeld van de scholen zijn en actief aansluiting zoeken met de omgeving.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Stijl van leidinggeven: inspirerend met oog voor kwaliteiten van individuele teamleden, maar je spreekt ook mensen aan op gemaakte afspraken.
 • Stijl van werken: je staat stevig en durft constructief kritisch te zijn. Je werkt graag samen en zorgt voor verbinding.
 • Stijl van communiceren: je bent toegankelijk, proactief en duidelijk.
 • Ambitie: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot kritisch, democratisch burger. Je wilt anders, vernieuwend denken. Je wilt een actieve bijdrage leveren aan de missie van de Dynamiek Scholengroep.

Vraag van de kinderen

Ook de leerlingen van de drie scholen zijn gevraagd wat zij graag willen zien in een nieuwe directeur.

Selectie-eisen

 • Meerdere jaren ervaring in een leidinggevende rol.
 • Een afgeronde relevante opleiding op HBO of WO niveau.
 • Je bent ingeschreven in het schoolleidersregister of hiertoe bereid.

Selectiewensen

 • In de samenstelling van ons directeurenteam streven wij naar een evenwichtige samenstelling (gender, leeftijd, expertise, achtergrond, opleiding, werkervaring, netwerk). Vanwege de huidige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar mannelijke kandidaten.
 • Ervaring met IKC.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 15 juni a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 22 juni 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-directeur-Sevenum-en-Kronenberg-Dynamiek-Scholengroep.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.