Directeur Jenaplanschool de Tovercirkel – Stichting Conexus

conexus_300x180
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeMalden play_arrow0,7 fte play_arrowDB, conform cao-PO play_arrowGeplaatst op: 21 december 2018

Stichting Conexus in Nijmegen zoekt een daadkrachtige en besluitvaardige directeur voor Jenaplanschool de Tovercirkel in Malden.

Conexus is het bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

De Tovercirkel is een openbare Jenaplanschool in Malden. De school telt ongeveer 240 leerlingen in negen stamgroepen. Het schoolgebouw dateert van 1999 en is vormgeven om de Jenaplanprincipes mogelijk te maken.

De functie

 • Functieniveau: DB, conform cao-PO.
 • Betrekkingsomvang: 0,7 fte.
 • Aanstelling: tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, ingangsdatum bij voorkeur 1 mei 2019.

De opdracht

De nieuwe directeur moet als onderwijskundig leider de visie en werkwijze van Jenaplanschool de Tovercirkel onderschrijven en het onderwijsconcept van de school samen met het team door ontwikkelen, verder uitbouwen én borgen.
De directeur ondersteunt het team hierin, houdt focus op een beperkt aantal doelen en zet teamleden in hun kracht door hun kwaliteiten en talenten in te zetten voor de schoolontwikkeling. Dit schooljaar wordt er gewerkt aan een schoolplan dat helder richting moet geven aan de visie en koers van de school in de komende jaren. Daarna is de uitvoering van dit schoolplan richtinggevend.

Het bestendigen en uitbouwen van het goede imago van de school en het behoud van leerlingaantallen zullen ook ondernemersvaardigheden vergen van de nieuwe directeur.

Persoonlijkheidsprofiel

Voor de Tovercirkel wordt gezocht naar een directeur die:

 • Een mensen-mens is en beschikt over empathisch vermogen;
 • Laagdrempelig, open en toegankelijk is;
 • Een boegbeeld voor de school wil zijn;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Dienend leiderschap toont en echt sámen met het team wil werken;
 • Kwaliteiten van teamleden ziet en deze inzet;
 • Onderwijskundig onderlegd is en voorkeur heeft voor Jenaplanonderwijs;
 • Planmatig en strategisch kan denken en werken;
 • Het onderwijskundige traject implementeert en borgt;
 • Daadkrachtig en besluitvaardig is;
 • Kan reflecteren op het eigen handelen en zich ook kwetsbaar durft op te stellen.

Selectie-eisen

 • Affiniteit met Jenaplanonderwijs.
 • In het bezit van het schoolleidersdiploma of op weg daar naar toe.
 • Ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in het onderwijs.

Solliciteren?

We roepen je op om je uitgebreide CV met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 20 januari 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. De deadline voor de searchperiode is 1 februari. Je kunt je brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Marianne van Rossum begeleidt de sollicitatieprocedure. Marianne van Rossum is bereikbaar via: marianne.van.rossum@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 19 07 31 34.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.