Directeur Onderwijs / Organisatie en Kwaliteit – Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs
play_arrowSpeciaal onderwijs (SO) placeDordrecht play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowSchaal DE/14 conform cao-PO play_arrowGeplaatst op: 7 juni 2019 play_arrowSolliciteren t/m: 28 juni 2019

Yulius Onderwijs in Dordrecht is op zoek naar een Directeur Onderwijs / Organisatie en Kwaliteit met visie, ervaring en kennis op het gebied van speciaal onderwijs en bedrijfsvoering.

Yulius GGZ & Onderwijs

Yulius is een organisatie voor geestelijke gezondheid en speciaal onderwijs in de regio Rotterdam, Dordrecht, Barendrecht en Gorinchem. Naast behandeling en ondersteuning aan volwassenen, kinderen en jeugd, verzorgt zij speciaal onderwijs (cluster 4). De totale organisatie heeft ruim 19.000 cliënten, 1.800 medewerkers en 45 locaties, waarvan 15 scholen.

Onderwijs binnen Yulius

Voor de ruim 1.500 leerlingen wordt vanuit 15 locaties speciaal onderwijs verzorgd (so en vso). Het gaat om leerlingen die binnen het reguliere onderwijs te veel problemen ondervinden als gevolg van hun psychiatrische problematiek en daardoor (tijdelijk) onderwijs volgen op een van de locaties. Een deel van deze leerlingen wordt behandeld of ondersteund vanuit de andere divisies binnen Yulius of vanuit andere GGZ-organisaties.

De functie

 • Functieniveau: schaal DE/14 conform cao-PO
 • Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte
 • Aanstelling: zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2019

De Directeur Organisatie & Kwaliteit geeft leiding aan alle schooldirecteuren van de scholen binnen het inhoudsdomein Organisatie & Kwaliteit. De Directeur Organisatie & Kwaliteit draagt zorg voor een goede kwaliteit van het onderwijs, een goede kwaliteit van de ondersteuning door het stafbureau en een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering. De directeur Organisatie & Kwaliteit ziet toe op het voortdurend en planmatig verbeteren van de kwaliteit, op de implementatie en borging van beleid, procedures, werkafspraken en besluiten en de uitvoering van projecten aangaande de bedrijfsvoering. De directeur maakt deel uit van het samenwerkingsverbanden, lokale overheden en andere relevante samenwerkingspartners.

Yulius Onderwijs is ook op zoek naar een Directeur Innovatie & Expertise. Bekijk die vacature hier.

De opdracht voor de Directeur Organisatie & Kwaliteit

 • Levert een richtinggevende bijdrage aan de ontwikkeling van het algemeen strategisch beleid van de onderwijsinstelling.
 • Draagt bij aan de realisatie van strategische doelen, beleid en innovatie. Realiseert samen met medewerkers, de ambitie die Yulius onderwijs heeft op het vlak van Organisatie & Kwaliteit in nauwe samenwerking met de Directeur Innovatie & Expertise.
 • Geeft leiding aan een groep schooldirecteuren, aan het stafbureau en stafmedewerkers.
 • Geeft samen met de Directeur Innovatie & Expertise invulling aan de interne en externe vertegenwoordiging van Yulius Onderwijs.
 • Draagt zorg voor een planmatige verbetering van de kwaliteit van het onderwijsleerproces, de processen met betrekking tot de financiële, organisatorische en personele bedrijfsvoering.
 • Stuurt op financieel gezonde scholen en het realiseren van (financiële) doelstellingen.
 • Continueert ingezet beleid en verbeterprocessen en waarborgt een goede afronding daarvan. Realiseert daarmee stabiliteit en continuïteit.
 • Initieert en ondersteunt de verdere professionalisering van schooldirecteuren.
 • In overleg met de Raad van Bestuur kan de directeur Yulius vertegenwoordigen bij de overleggen van de samenwerkingsverbanden, lokale overheden en andere relevante samenwerkingspartners.
 • Bouwt de samenwerking met de staf en de MR verder effectief uit.

Persoonlijkheidsprofiel van de Directeur Organisatie & Kwaliteit

 • Is toegankelijk en laagdrempelig, weet makkelijk het contact aan te gaan en te onderhouden. Straalt rust uit ook in lastige situaties.
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen is politiek handig, durft de confrontatie aan te gaan en conflicten effectief op te lossen.
 • Is duidelijk en fair en kent een goede balans tussen zakelijkheid en relatiegerichtheid.
 • Heeft een professionele attitude, staat open voor feedback, is leergierig en ontwikkelingsgericht.
 • Is resultaatgericht, een doorzetter en maakt ingezet beleid, projecten of ontwikkelingen af.
 • Heeft een voorkeur voor het aanbrengen van structuur, planning en inrichten van organisatie en ondersteunende processen.
 • Is gericht op het realiseren van kwaliteit en bijbehorende processen.
 • Is integer, houdt zich aan afspraken.
 • Weet een goede balans en relatie te realiseren tussen externe en interne ontwikkelingen.

Selectie-eisen

 • Heeft visie, ervaring en kennis op het gebied van speciaal onderwijs.
 • Heeft visie, ervaring en kennis op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Is ervaren leidinggevende aan schooldirecteuren in het speciaal onderwijs.
 • Heeft ervaring in het aansturen van stafmedewerkers.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ervaring met veranderprocessen.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 28 juni aanstaande te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 4 juli aanstaande. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.