Directeur VC Walterbosch – Veluwse Onderwijsgroep

Veluwse Onderwijsgroep_logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeApeldoorn play_arrow1,0 fte play_arrowConform cao-VO schaal 14 play_arrowGeplaatst op: 11 januari 2019

De Veluwse Onderwijsgroep in Apeldoorn zoekt een besluitvaardige en toegankelijke directeur voor VC Walterbosch.

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Zij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Ruim 1200 medewerkers zetten zich dagelijks in voor ruim 10.000 leerlingen.

Het Veluws College Walterbosch is een katholieke school. Dagelijks werken ca. 145 mensen aan goed onderwijs voor ongeveer 1.560 leerlingen.

De functie

 • Functieniveau: conform cao-VO schaal 14
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: uiterlijk per 1 juli 2019

De opdracht

De opdracht van de directeur van het Veluws College Walterbosch bestaat uit:

 • Het vanuit een duidelijke, bij het Walterbosch passende onderwijskundige visie een koersvaste bijdrage leveren aan het verder uitkristalliseren, stroomlijnen en borgen van de ingezette onderwijsontwikkelingen op de school.
 • Als teamspeler in het directieoverleg van de Veluwse Onderwijsgroep een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de in het strategisch beleidsplan VO genoemde doelen en het onderwijslandschap van Apeldoorn verder helpen te ontwikkelen de komende jaren. Dit betekent dat hij/zij enerzijds in staat moet zijn om te denken in het belang van het onderwijs in Apeldoorn en anderzijds in staat moet zijn voor het Walterbosch te staan.
 • Het MT en het team op de school op personeelsbeleid verder ontwikkelen naar een organisatie met een professionele cultuur en met behoud van goede kwaliteit en prima (onderwijs)opbrengsten.
 • Het binnen de samenwerking met de andere scholen in het directieoverleg behouden van een aansprekend en herkenbaar profiel van het Walterbosch met een herkenbaar en onderscheidend onderwijsaanbod dat voldoende leerlingen trekt in de regio.
 • Bouwen aan en borgen van een structureel financieel gezonde huishouding en een sterke organisatorische ondersteuning van het onderwijs.
 • Het versterken van de interne communicatie.

Persoonlijk profiel

De directeur:

 • Toont onderwijskundig leiderschap.
 • Vindt de goede balans in empathie en zakelijkheid.
 • Werkt prima samen en is koersvast.
 • Is een verbinder.
 • Is zichtbaar en toegankelijk.
 • Heeft overzicht en brengt stabiliteit.
 • Is analytisch sterk en besluitvaardig.
 • Communiceert goed en spreekt aan als dat moet.
 • Kan mensen (professioneel) beter maken.
 • Is in staat om vanuit een algemeen belang en een schoolbelang te kunnen handelen en denken.

Selectie-eisen

De directeur:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft aantoonbare ervaring met het succesvol implementeren van complexe onderwijsontwikkelingen.
 • Heeft ervaring met het integraal leidinggeven aan professionals in een onderwijsorganisatie.

Selectiewensen

De directeur:

 • Wil zich voor langere tijd (minimaal 5 jaar) verbinden aan de Veluwse Onderwijsgroep.
 • Heeft affiniteit met financiën.

Solliciteren?

We roepen je op om je uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 8 februari 2019 te uploaden op onze website. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt de sollicitatieprocedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.