Directeur VOLT! – NUOVO Scholengroep

Nuovo Scholengroep logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeUtrecht play_arrow1,0 fte play_arrowSchaal 14 play_arrowGeplaatst op: 15 maart 2019 play_arrowSolliciteren t/m: 7 april 2019

NUOVO Scholengroep in Utrecht zoekt een directeur VOLT! die vooruit durft te kijken en dat graag samen met anderen doet.

VOLT logo

Technologie heeft de toekomst. Met inspiratie, kennis en praktijk geeft VOLT! aanstormende vakmensen perspectief, inzichten én instrumenten om de toekomst te maken. Op VOLT! is kennismaken met technologie in alle gevallen net zo vanzelfsprekend als wiskunde en Nederlands.

De functie

 • Functieniveau: schaal 14
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: starten met 1 jaar tijdelijk met de intentie om over te gaan naar een vaste aanstelling.

De opdracht

VOLT! staat voor een nieuwe fase in organisatieontwikkeling. Een recent cultuuronderzoek met alle medewerkers heeft mooie inzichten opgeleverd die mede bouwstenen hebben geleverd voor de opdracht voor de nieuwe directeur:

 • Cultuuropdracht: onderwijsvisie participatief uitbouwen. De contouren voor een toekomstbestendige onderwijsvisie voor de  school zijn vastgesteld. Nu is het zaak om deze visie met de hele school verder uit te bouwen en te vormen naar een stevige identiteit waartoe medewerkers en leerlingen zich aangetrokken voelen.
 • Cultuuropdracht: werken aan eenheid en verbinding. De wederopbouw na een aantal zware jaren heeft effect gehad op de eenheid binnen de school. Er is behoefte binnen de school om de verschillende ‘eilanden’ weer met elkaar te verbinden. Hiervoor is voeding en verbindende energie nodig.
 • Structuuropdracht: het huis op orde. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de basisstructuren, pedagogisch leeromgeving en onderwijskwaliteit op orde te krijgen. Dit is voor het grootste gedeelte  gelukt. De opdracht voor de komende tijd zijn het inrichten van de laatste losse eindjes en het borgen voor de toekomst als logisch gevolg van een stevige onderwijsvisie en identiteit.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Visionair verbinder. Je bent een leider met onderwijsidealisme, je durft vooruit te kijken de toekomst in en doet dat graag samen. Je wakkert de wens om samen te ontwikkelen voortdurend aan, zoekt deze kwaliteit bij mensen, daagt uit.
 • Netwerker en samenwerker. Je erkent de kracht van het samen tot een resultaat komen en weet dit zowel intern als extern te realiseren. Je bent een stevige partner binnen de scholengroep en zoekt actief naar de samenwerking met je collega-schoolleiders. Je bent een netwerker van nature en ziet en benut kansen en mogelijkheden om de samenleving aan de school te verbinden.
 • Funderend rolmodel. Je legt het fundament voor de nieuwe schoolidentiteit en draagt deze met verve uit. Je bent een rolmodel voor professioneel handelen vanuit deze identiteit en weet mensen daardoor te inspireren.

Selectie-eisen

 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven.
 • Inspirerende en overtuigende visie op onderwijs en onderwijsontwikkeling.
 • Academisch denk- en werkniveau.

Selectiewensen

 • Visie op techniekonderwijs, praktijkvakken in het vmbo.
 • Netwerk binnen de stad, contacten in bedrijfsleven en mbo.
 • Succesvol cultuurverbetering tot stand gebracht.
 • Evenwichtige en benaderbare persoonlijkheid.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 7 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 18 april 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt de sollicitatieprocedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.