Directeur VSO Parcours – Stichting Biezonderwijs

Logo Biezonderwijs
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeTilburg play_arrow1,0 fte play_arrowschaal DD cao-PO play_arrowGeplaatst op: 20 december 2019

De stichting Biezonderwijs zoekt een directeur VSO Parcours in Tilburg.

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. “Ieder kind heeft recht op passend onderwijs.”

De zeven scholen van Biezonderwijs bieden specialistisch onderwijs aan zo’n 1.900 leerlingen, passend bij hun mogelijkheden. Een gepassioneerd team van ca. 500 medewerkers verzorgt speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle. Door dit brede aanbod kunnen we kinderen en jongeren een passende onderwijsplek bieden. Het ervaren en deskundige schoolteam weet hoe om te gaan met leerlingen die te maken hebben met gedrags- en ontwikkelingsvraagstukken.

Daarnaast hebben we Expertisecentrum De Kracht. De 60 experts zorgen voor extra ondersteuning in het versterken van leerlingen, ouders, leerkrachten en professionals in het regulier en specialistisch onderwijs.

De scholen, De Kracht en het College van Bestuur worden ondersteund door het bestuursbureau.

De functie

 • Functieniveau: schaal DD cao-PO.
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte.
 • Aanstelling: per 1 mei 2020 (of z.s.m. daarna).

Context

 • Er is de laatste jaren veel progressie geboekt bij de verbetering van de onderwijskwaliteit. Vooral het systematisch volgen van de (leeropbrengsten van de) leerlingen en het cyclisch werken vormen daarbij belangrijke aandachtspunten.
 • De nadruk ligt sterk op het organiseren van een goed en veilig pedagogisch klimaat en op het leveren van maatwerkoplossingen. Dit staat soms wat op gespannen voet met het werken volgens standaardprocedures. De kunst is om hierin een goed evenwicht te blijven vinden.
 • Parcours participeert in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio (andere scholen, samenwerkingsverbanden, gemeentelijke instellingen etc.). Het verder bouwen aan duurzame netwerken met verschillende samenwerkingspartners blijft van belang.
 • Er is een redelijk ‘jong’ team op Parcours. Het bouwen aan en vasthouden van een stevig en stabiel team is een belangrijk aandachtspunt.
 • De directeur maakt deel uit van het directieteam van Biezonderwijs. De wens en behoefte is om intensief met elkaar samen te werken op directieniveau. Er wordt dus nadrukkelijk gezocht naar een directeur voor Parcours én Biezonderwijs.
 • Daar het huidige strategische plan van Biezonderwijs haar einde nadert, wordt in 2020 met veel betrokkenheid van iedereen een nieuwe Koers 2025 ontwikkeld.

Wat is jouw opdracht?

 • Je geeft integraal leiding aan Parcours. Dit omvat onderwijsontwikkeling en -kwaliteit, HR, financiën, bedrijfsvoering en strategische positionering in relevante netwerken.
 • Je geeft sturing aan de teamontwikkeling en onderwijsprocessen voor de toekomst en je hebt de drive om de medewerkers zich individueel en samen verder te laten ontwikkelen, waarbij je de bevlogenheid, expertise en creativiteit van de medewerkers weet te behouden en in te zetten.
 • Je ontwikkelt samen met je team de school, rekening houdend met de strategie en de beleidslijnen van Biezonderwijs.
 • Je bent een verbindende directeur voor medewerkers, ouders en leerlingen en op samenwerking gericht naar collega-directeuren, medewerkers bestuursbureau en de bestuurder.
 • Je bent het ‘gezicht’ van Parcours en Biezonderwijs naar buiten toe en vertegenwoordigt de school en Biezonderwijs in de samenwerkingsverbanden en zorgt voor een goede en effectieve samenwerking met externe partners.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de samenwerking binnen het team directeuren en daarmee aan de versterking van Biezonderwijs.

Wie ben jij?

Een beeld vanuit de leerlingen van Parcours: “We vinden het belangrijk dat de directeur een zakelijke en menselijke kant heeft, begripvol is en van kleine problemen geen grote problemen maakt.”

 • Je hebt passie voor de doelgroep van Parcours en Biezonderwijs.
 • Verbindend leiderschap is voor jou belangrijk en je weet op alle niveaus te verbinden; je bent het ‘gezicht’ van de school en tevens de schakel tussen Biezonderwijs en het primaire proces, waarbij een cultuur van samenwerking gecreëerd wordt.
 • Je hebt een strategische blik op de ontwikkeling van het onderwijsaanbod voor Parcours en Biezonderwijs als organisatie en bent in staat om vanuit resultaatgerichtheid hier vorm aan te geven.
 • Je bent ervaren in het aansturen van teams waarbij je een goede balans weet te vinden tussen enerzijds ruimte geven en erkennen van persoonlijke kwaliteiten en anderzijds de durf om aan te spreken en duidelijkheid te bieden.
 • Je bent loyaal en wilt je voor langere tijd aan de school verbinden.
 • Je hebt ervaring in team-, cultuur- en organisatieontwikkeling waarbij je in staat bent de rollen en taken helder te maken en waarbij je kunt delegeren en ondersteunen waar nodig.
 • Je bent in staat om in een dynamische en complexe omgeving analytisch, strategisch en daadkrachtig op te treden.
 • Je bent iemand die goed het overzicht bewaakt en prioriteiten stelt.
 • Je bent in staat een klimaat te creëren en te behouden, waarin medewerkers gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen en waarin zij zich veilig, gemotiveerd en gewaardeerd voelen, en waar ouders en leerlingen zich welkom, gehoord en gezien voelen.
 • Je bent een doortastende en empathische gesprekspartner voor alle samenwerkingspartners en daarin gericht op zowel de relatie als op de kwaliteit.
 • Je bent iemand die ‘stevig’ kan staan, maar ook meebewegen, kan relativeren en humor heeft.
 • Je bent initiatiefrijk, out of the box-denkend en veerkrachtig in veranderingen, gericht op goed onderwijs.

Selectie-eisen

 • Affiniteit met de doelgroep van Parcours en Biezonderwijs.
 • Leidinggevende ervaring die aansluit bij de functie en opdracht.
 • Ervaring met organisatie- en teamontwikkeling.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 18 januari 2020 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 22 januari. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-directeur-VSO-Parcours-Stichting-Biezonderwijs-1.pdf

Aanvullend informatiepakket

Directeur-DD-Biezonderwijs.pdfBiezonderwijs-Vertrouwen-in-ontwikkeling-29-en-30-aug-2018_definitief.pdfSchoolgids-Parcours-2019-2020.pdf
Antonet Provoost

Contactpersoon

Adviseur Antonet Provoost begeleidt deze procedure. Antonet Provoost is bereikbaar via: antonet.provoost@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 49 33 17.

Het sollicitatieproces:



Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.