Directielid havo – RSG Enkhuizen

RSG-Enkhuizen logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeEnkhuizen play_arrow1,0 fte play_arrowcao-VO schaal 13 play_arrowGeplaatst op: 8 maart 2019 play_arrowSolliciteren t/m: 24 maart 2019

RSG Enkhuizen is op zoek naar een directielid havo.

De RSG Enkhuizen is een kleinschalig georganiseerde openbare scholengemeenschap voor vmbo tl, havo, atheneum en tweetalig onderwijs en telt momenteel 1.501 leerlingen. Het aantal brugklassers is 271 en het aantal leerlingen dat de havo volgt is 470. Het aantal medewerkers is 153 waarvan 106 OP en 43 OOP, drie directieleden en een voorzitter College van Bestuur. De RSG is op één locatie gevestigd.

De functie

 • Functieniveau/salariëring: cao-VO schaal 13
 • Omvang: 1,0 fte
 • Ingangsdatum: 1 augustus 2019

De opdracht

Het nieuwe directielid:

 • is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, organisatie en personeel voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken en de vertaling van algemeen schoolbeleid naar de verdere ontwikkeling van de afdeling havo;
 • ontwikkelt samen met de andere leden van de directie het centrale beleid van school;
 • draagt bij aan de implementatie van door de directie vastgesteld beleid;
 • draagt bij aan de optimalisering van de samenwerking in de schoolleiding;
 • vertaalt de onderwijsambities op een constructieve wijze naar de eigen afdeling;
 • draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn/haar afdeling;
 • geeft sturing aan het veranderingsproces op basis van de onderwijsvisie van de school en begeleidt medewerkers;
 • geeft (mede) uitvoering aan het personeelsbeleid en de personeelszorg voor de eigen afdeling;
 • geeft in coachende stijl leiding aan de teamleden van de afdeling.

Persoonlijk profiel

Het nieuwe directielid:

 • is doelgericht;
 • is positief;
 • is strategisch gericht op zowel de korte- als langetermijndoelen;
 • is open, mensgericht, benaderbaar;
 • kan relativeren en heeft humor;
 • is duidelijk en recht door zee;
 • kan verschillende belangen verbinden;
 • geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid;
 • heeft analytisch vermogen;
 • heeft een onderzoekende houding;
 • heeft reflectief vermogen;
 • is een teamplayer.

Selectie-eisen

Het nieuwe directielid:

 • beschikt over een brede kennis van het voortgezet onderwijs;
 • heeft ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • communiceert vaardig en effectief.

Selectiewensen

Het nieuwe directielid:

 • heeft lesgevende ervaring;
 • heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep;
 • heeft ervaring met eindexamensystematiek;
 • heeft ervaring met het implementeren van organisatie- en onderwijsveranderingen;
 • heeft ervaring met digitalisering in onderwijsleerprocessen;
 • heeft ervaring met evidence informed werken.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk zondag 24 maart 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 8 mei 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Lydia van Deelen

Contactpersoon

Adviseur Lydia van Deelen begeleidt de sollicitatieprocedure. Lydia van Deelen is bereikbaar via: lydia.van.deelen@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 55 89 85 65.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.