Dongemond college – Directeur

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeRaamsdonksveer play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 17 april 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 25 mei 2020

Dongemond college is op zoek naar een doortastende, inspirerende Directeur locatie Made.

Het Dongemond college is een katholieke school voor voortgezet onderwijs. Het Dongemond college is één school met twee locaties en drie units. Op de locatie in Made zit vmbo en havo onderbouw en in Raamsdonksveer kunnen leerlingen terecht voor de niveaus vwo (atheneum), havo of vmbo (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg). De school geeft onderwijs aan circa 2100 leerlingen waarvan circa 500 op de locatie Made. Op het Dongemond college werken circa 250 medewerkers waarvan 60 op de locatie in Made.

In Made worden de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aangeboden. In Raamsdonksveer zijn dit Economie & Ondernemen, Produceren, Instaleren & Energie (PIE) en het profiel Bouwen, Wonen & Interieur.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau/salariëring: schaal 14 cao-VO
 • Omvang: 0,8 tot 1,0 fte
 • Ingangsdatum: liefst 1 augustus 2020 of zo snel mogelijk daarna

Context

De directeur is samen met de collega directeuren integraal verantwoordelijk voor het onderwijs van het Dongemond college. Naast de directe aansturing van de locatie Made heeft de directeur een aantal Dongemondbrede portefeuilles waaronder leerlingbegeleiding en leerlingenzorg.

Hij/zij levert als lid van het managementteam, een substantiële inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de school, het leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling en het leiding geven aan de locatie Made. Deze locatie heeft circa 500 leerlingen en 60 medewerkers. De school voert een actief mobiliteitsbeleid wat betekent dat de standplaats in de toekomst kan wijzigen en er gevraagd wordt om de leiding van een andere locatie op te pakken.

De opdracht

 • Het duidelijk positioneren van het voortgezet onderwijs in de gemeente Drimmelen als onderdeel van het Dongemond college en vormgeven aan het onderwijs van de toekomst in deze gemeente.
 • Het samen met het primair onderwijs vormgeven aan funderend onderwijs in  de gemeente Drimmelen.
 • Samen met de collega directeuren zorgdragen voor een goede afstemming van het onderwijs tussen de verschillende locaties van het Dongemond college.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Inspirator en visiegericht.
 • Sociaal en gericht op verbinding.
 • Doortastend, lef en is bereid tot actie.

Werkzaamheden

De directeur is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid door:

 • het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de sector vmbo;
 • het bewaken van de kwaliteit van het onderwijsproces en de onderwijsresultaten;
 • het zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen en programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) en de afstemming daarvan op andere units;
 • het vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de locatie Made;
 • het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de leerlingbegeleiding en leerlingenzorg;
 • het uitvoeren en evalueren van het centrale beleid m.b.t. in-, door- en uitstroom van leerlingen.
 • het deelnemen aan in- en externe advies- en overlegorganen.

De directeur levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de onderwijsinstelling door:

 • het als lid van het managementteam leveren van inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van het strategisch beleid;
 • het op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag van de sector, gevraagd en ongevraagd, adviseren van het College van Bestuur over vernieuwing van het onderwijsbeleid van de onderwijsinstelling;
 • het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van het College van Bestuur over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;
 • het aansturen van projecten en activiteiten (bijv. in het kader van de afstemming van het
  onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

De directeur geeft leiding door:

 • het opstellen van ontwikkelplannen, als uitwerking van het schoolplan;
 • het aansturen van de teamleiders en het coördineren van hun werkzaamheden;
 • het bewaken en bevorderen van identiteit/cultuur passend binnen Dongemondbrede beleidskaders;
 • het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het decanaat;
 • het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de teamleiders en een aantal OOP-ers) en het opstellen van adviezen over toepassing van het personeels- en organisatiebeleid;
 • het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel en de docenten met bijzondere taken (bijv. vertrouwenspersonen, decanaat);
 • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door het College van Bestuur jaarlijks vastgestelde begroting;
 • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de aangegeven kaders;
 • het behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de locatie binnen de onderwijsinstelling naar de klankbordgroepen en leerlingraden.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

De kaders en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. Hierin staat onder meer dat de directeur beslissingen neemt over de vormgeving van het beleid (m.n. de vertaling van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de sector en de unit), over de invulling van de beleidsvrije ruimte met betrekking tot financiën, huisvesting en beheer van de locatie, bij het opstellen van het meerjarenontwikkelingsplan, over de inhoud van de strategische beleidsadviezen aan het College van Bestuur en bij het geven van leiding.

De directeur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur voor wat betreft de vertaling en uitvoering van het centrale beleid, de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de onderwijsinstelling en het geven van leiding.

Selectie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Leidinggevende ervaring in het VO.

Selectiewensen

 • Master op het terrein van leiderschap met specifieke aandacht voor kennis over:
  • maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs;
  • ontwikkelingen binnen het onderwijs;
  • leiderschap;
  • communicatie;
  • personeelszorg;
  • financiën.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 25 mei te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever in week 23. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-directeur-Dongemond-college.pdf
Martijn Visser

Contactpersoon

Adviseur Martijn Visser begeleidt deze procedure. Martijn Visser is bereikbaar via: martijn.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 55 78 39 22.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.