Drie leden Raad van Toezicht – Stichting VO Eemsdelta

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeDelfzijl play_arrowGeplaatst op: 2 juli 2021

Stichting VO Eemsdelta is op zoek naar drie leden Raad van Toezicht die beschikken over kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie.

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is een brede scholengemeenschap met vier scholen in de regio Delfzijl-Appingedam-Loppersum en Siddeburen. De Stichting verzorgt voor ongeveer 1.800 leerlingen een breed onderwijsaanbod van Praktijkonderwijs, alle leerwegen in het vmbo, havo en vwo-vwo+. De Stichting wordt geleid door een éénhoofdig College van Bestuur.

De deelscholen van de Stichting zijn:

 • Theda Mansholt College te Delfzijl: alle leerwegen van het vmbo, inclusief TL XL
 • Rutger Kopland School te Siddeburen: vmbo en onderbouw havo – vwo
 • George Martens School te Appingedam: praktijkonderwijs
 • Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum te Appingedam: havo, vwo en vwo+

Daarnaast is er een ISK-afdeling binnen de Stichting.

Functieprofiel

Met ingang van 1 oktober aanstaande ontstaat er één vacature door het beëindigen van de zittingsduur van het betreffende lid. Per 1 maart 2022 beëindigen tevens de termijnen van een lid en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het voorzitterschap zal worden overgenomen door één van de twee huidige leden van de Raad van Toezicht. Daarom ontstaan per 1 maart 2022 nog twee nieuwe vacatures voor lid Raad van Toezicht. Om de drie vacatures van de Raad optimaal te kunnen invullen en om tevens aan de teamsamenstelling voldoende aandacht te kunnen besteden, is ervoor gekozen om de werving en selectie voor drie leden tegelijkertijd op te starten en af te ronden. Eén van de drie vacatures betreft de zetel op voordracht van de medezeggenschap.

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon).
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Hart voor de regio hebben, visie op provincie, stad en ommeland.
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties.
 • Affiniteit met het voortgezet onderwijs.
 • Beschikken over een breed netwerk.
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Generalistisch kunnen denken in combinatie met specialistische kennis en ervaring.
 • Werk- en denkniveau op academisch, dan wel tenminste hbo-niveau.
 • Midden in het leven staan of een actueel cv hebben. Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.
 • Beschikkend over kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie.
 • Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Kennis van en ervaring met één of meer van de voor de onderwijsorganisatie relevante aspecten zoals hieronder in de verschillende profielen beschreven.

Binnen de Raad van Toezicht wordt momenteel gezocht naar drie leden met onderstaande profielen:

Profiel bedrijfskunde/financiën per 1 oktober 2021

 • Bedrijfskundig, financieel-technische kennis en kunde;
 • Brede bedrijfskundige kijk kunnen inbrengen;
 • In staat zijn financiële informatie te doorzien en beoordelen;
 • Kennis van de financieringsstructuur en bekostigingsmethodiek in de onderwijssector.

Profiel onderwijssector en onderwijskwaliteit per 1 maart 2022

 • Het hebben van een voor de Stichting relevant netwerk in de onderwijssector;
 • Kennis van de structuur van en de ontwikkelingen in de onderwijssector;
 • Kennis van de vakinhoud van onderwijs, opvoeding, didactiek, kwaliteit van onderwijs;
 • Zicht op en kennis van wat van de professionals in het onderwijs verwacht wordt en mag worden.

Profiel personeel en organisatie (HRM)/juridisch per 1 maart 2022

 • Kennis van organisatiekunde, organisatieleer, verandermanagement;
 • Kennis van relevante wetgeving en van de kijk van professionals (bestuursleden, onderwijsgevenden en ondersteunend personeel) op hun functioneren;
 • Kennis van de ontwikkelingen op relevant personeelsgebied.

Voor één van bovenstaande profielen geldt bovendien dat invulling door een ondernemer voorkeur geniet.

Procedure en overige informatie

Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de zittende toezichthouders na advies door bestuur en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht hecht aan diversiteit om haar Raad een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Bij de selectie zal, bij gelijke geschiktheid, de diversiteit een van de criteria zijn die in de afweging wordt meegenomen. Ook kandidaten startend als toezichthouder worden uitgenodigd te reageren. In de totale samenstelling van de Raad is ruimte voor één startende toezichthouder.

De functie van toezichthouder is bezoldigd passend binnen de richtlijnen van VTOI-NVTK.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 16 augustus a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is eind augustus 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-drie-leden-Raad-van-Toezicht-Stichting-VO-Eemsdelta.pdf

Aanvullend informatiepakket

SVOE-Schoolplan-2021-2024.pdfPublieksversie-St-VO-Eemsdelta-definitief-jaarverslag-2020.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.